Statens Jordbruksverk                                             2                                                     JO 25 SM 1901