Statens Jordbruksverk                                             1                                                      JO 25 SM 1901