Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2018

JO 25 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2018

1. Number of live born calves that die within a month of birth, by breed and sex, 2018

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Antal födda

Antal döda
under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda
under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda
under första månaden

Andel, procent

Svensk röd och vit boskap

40 654

1 154

2,8

 

39 380

1 050

2,7

 

80 034

2 204

2,8

Svensk låglandsboskap

83 045

2 716

3,3

 

85 010

2 342

2,8

 

168 055

5 058

3,0

Svensk Jerseyboskap

893

34

3,8

 

1 437

52

3,6

 

2 330

86

3,7

Röd boskap

487

19

3,9

 

530

19

3,6

 

1 017

38

3,7

Hereford

15 585

264

1,7

 

15 209

226

1,5

 

30 794

490

1,6

 

 

Charolais

9 213

177

1,9

 

8 955

133

1,5

 

18 168

310

1,7

Aberdeen Angus

5 641

91

1,6

 

5 489

88

1,6

 

11 130

179

1,6

Limousin

2 639

56

2,1

 

2 572

36

1,4

 

5 211

92

1,8

Simmental

8 779

147

1,7

 

8 372

135

1,6

 

17 151

282

1,6

Highland Cattle

1 055

29

2,7

 

968

21

2,2

 

2 023

50

2,5

 

 

Blonde D´Aquitaine

516

10

1,9

 

535

8

1,5

 

1 051

18

1,7

Montbéliard

696

24

3,4

 

708

19

2,7

 

1 404

43

3,1

Fleckvie

517

15

2,9

 

473

10

2,1

 

990

25

2,5

Fjällko

874

13

1,5

 

791

6

0,8

 

1 665

19

1,1

Korsningar/Övriga raser

81 573

1 426

1,7

 

78 231

1 157

1,5

 

159 804

2 583

1,6

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

252 167

6 175

2,4

 

248 660

5 302

2,1

 

500 827

11 477

2,3

2017

255 857

5 767

2,3

 

249 911

4 948

2,0

 

505 768

10 715

2,1

2016

254 756

6 934

2,7

 

248 588

5 618

2,3

 

503 344

12 552

2,5

2015

254 681

6 953

2,7

 

249 325

5 563

2,2

 

504 006

12 516

2,5

2014

259 019

7 048

2,7

 

254 729

5 329

2,1

 

513 748

12 377

2,4

2013

255 767

6 704

2,6

 

251 254

5 291

2,1

 

507 021

11 995

2,4

2012

259 321

6 627

2,6

 

255 356

5 176

2,0

 

514 677

11 803

2,3

2011

262 827

6 719

2,6

 

256 821

5 188

2,0

 

519 648

11 907

2,3

2010

263 546

7 151

2,7

 

254 317

5 469

2,2

 

517 863

12 620

2,4

2009

268 022

6 830

2,5

 

258 232

5 264

2,0

 

526 254

12 094

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

 

265 047

5 164

1,9

 

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

 

256 226

4 788

1,9

 

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

 

265 223

5 026

1,9

 

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

 

265 646

5 051

1,9

 

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

 

273 445

4 793

1,8

 

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

 

273 781

4 785

1,7

 

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

 

276 564

4 850

1,8

 

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

 

281 831

4 990

1,8

 

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister, CDB