Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag efter brukningsform och företagskategori 2003

2. Areal åkermark efter brukningsform och företagskategori 2003. Hektar

3. Antal jordbruksföretag med åker-, betes- resp. skogsmark 2003

4. Areal åker-, betes- och skogsmark på jordbruksföretag 2003. Hektar

5. Antal jordbruksföretag efter storleksgrupp åker 2003

6. Areal åker fördelad efter storleksgrupp 2003. Hektar

7. Antal jordbruksföretag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2003

8. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2003. Hektar

9. Antal företagare efter ålder 2003

10. Antal kvinnliga företagare efter ålder 2003

11. Antal manliga företagare efter ålder 2003

12. Åkerareal efter företagarens ålder 2003. Hektar

13. Åkerareal för kvinnliga företagare efter ålder 2003. Hektar

14. Åkerareal för manliga företagare efter ålder 2003. Hektar

15. Antal företag och åkerareal efter brukningsform och företagarens ålder 2003

16. Antal jordbruksföretag efter storleksgrupp åker 2003. Kommuner

-           Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

-           Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

-           Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

-           Västra Götalands län

-           Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

-           Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

-           Västerbottens län, Norrbottens län

17. Areal åker fördelad efter storleksgrupp 2003. Kommuner

-            Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

-            Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

-            Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

-            Västra Götalands län

-            Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

-            Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

-            Västerbottens län, Norrbottens län

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure