Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter brukningsform och företagskategori 2003

1. Number of holdings by type and category in 2003

Område
Storleksgrupp

Brukningsform

Företagskategori

Summa

Helt ägd

Helt
arrenderad

Delvis
arrenderad

Enskild firma

Aktie­bolag

Övriga

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

745

342

550

1 422

127

88

1 637

Uppsala

1 032

423

1 034

2 272

160

57

2 489

Södermanlands

884

383

693

1 753

153

54

1 960

Östergötlands

1 346

731

1 276

2 960

327

66

3 353

Jönköpings

1 404

461

1 766

3 510

71

50

3 631

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

933

266

1 180

2 322

33

24

2 379

Kalmar

1 250

445

1 508

2 995

167

41

3 203

Gotlands

602

165

852

1 496

88

35

1 619

Blekinge

592

133

549

1 216

42

16

1 274

Skåne

4 020

1 342

3 404

7 999

590

177

8 766

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 526

395

1 382

3 009

219

75

3 303

Västra Götalands

7 128

1 390

5 263

13 146

329

306

13 781

Värmlands

1 819

324

1 277

3 304

69

47

3 420

Örebro

1 108

280

957

2 219

88

38

2 345

Västmanlands

1 011

272

782

1 907

113

45

2 065

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

825

271

991

1 944

82

61

2 087

Gävleborgs

998

220

1 237

2 366

54

35

2 455

Västernorrlands

808

166

966

1 879

35

26

1 940

Jämtlands

589

161

789

1 460

52

27

1 539

Västerbottens

816

242

1 181

2 029

179

31

2 239

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

584

138

573

1 194

78

23

1 295

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 104

964

2 097

4 515

525

125

5 165

Götalands mellanbygder

2 918

778

2 918

6 067

417

130

6 614

Götalands norra slättbygder

4 040

1 149

3 063

7 615

462

175

8 252

Svealands slättbygder

4 941

1 694

3 991

9 710

645

271

10 626

Götalands skogsbygder

9 052

2 277

8 617

19 184

424

338

19 946

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 178

696

2 699

6 282

171

120

6 573

Nedre Norrland

2 232

544

2 893

5 421

149

99

5 669

Övre Norrland

1 555

448

1 932

3 608

263

64

3 935

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

564

185

606

1 290

40

25

1 355

Stödområde 2a

1 525

408

2 055

3 656

267

65

3 988

Stödområde 2b

1 197

237

1 399

2 725

63

45

2 833

Stödområde 3

1 166

288

1 363

2 707

59

51

2 817

Stödområde 4a

2 154

441

1 696

4 102

114

75

4 291

Stödområde 4b

510

93

329

877

38

17

932

Stödområde 5a

4 681

1 191

4 768

10 305

169

166

10 640

Stödområde 5b

5 294

1 237

4 905

10 888

313

235

11 436

Stödområde 5c

1 678

561

1 511

3 513

158

79

3 750

Stödområde 5m

735

233

793

1 598

128

35

1 761

Övriga riket

10 516

3 676

8 785

20 741

1 707

529

22 977

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1 - 5,0

7 336

974

983

9 063

88

142

9 293

5,1 - 10,0

7 548

1 236

2 531

11 040

114

161

11 315

10,1 - 20,0

6 719

1 537

4 903

12 738

227

194

13 159

20,1 - 30,0

2 975

903

3 725

7 297

152

154

7 603

30,1 - 50,0

2 654

1 141

5 464

8 832

286

141

9 259

50,1 - 100,0

1 955

1 394

6 763

9 157

712

243

10 112

100,1-

833

1 365

3 841

4 275

1 477

287

6 039

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

30 020

8 550

28 210

62 402

3 056

1 322

66 780

2000

..

..

..

72 329

3 015

1 454

76 798