Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal kvinnliga företagare efter ålder 2003

10. Number of female holders by age in 2003

Område
Storleksgrupp

Ålder, år

Summa

-24

25-
34

35-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

20

45

27

23

32

30

35

212

Uppsala

1

15

63

44

31

45

22

23

244

Södermanlands

-

9

50

39

29

30

21

31

209

Östergötlands

-

14

51

39

28

41

31

31

235

Jönköpings

1

33

87

49

42

54

67

79

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

29

61

35

21

39

40

58

285

Kalmar

1

23

86

44

37

37

53

51

332

Gotlands

-

4

34

22

19

26

28

21

154

Blekinge

-

10

27

12

16

17

17

18

117

Skåne

4

52

211

117

98

88

84

133

787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3

27

72

36

35

31

38

44

286

Västra Götalands

7

96

308

167

156

174

187

289

1 384

Värmlands

3

35

118

64

57

75

75

120

547

Örebro

1

19

62

39

36

44

33

31

265

Västmanlands

1

7

47

32

26

23

13

26

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

12

75

46

31

48

45

65

322

Gävleborgs

1

23

73

53

38

53

52

49

342

Västernorrlands

1

16

62

38

38

49

55

48

307

Jämtlands

2

18

66

45

26

39

45

25

266

Västerbottens

2

13

60

29

27

57

71

55

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

12

30

27

25

31

30

30

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

23

90

56

55

37

33

59

353

Götalands mellanbygder

2

30

153

79

64

75

70

73

546

Götalands norra slättbygder

4

41

128

90

73

82

62

99

579

Svealands slättbygder

1

68

277

173

149

161

118

157

1 104

Götalands skogsbygder

12

187

538

279

243

282

362

449

2 352

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

54

183

129

100

150

120

187

927

Nedre Norrland

5

53

208

130

96

148

154

145

939

Övre Norrland

2

31

111

68

59

98

118

93

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

12

49

27

19

38

40

39

224

Stödområde 2a

4

34

124

75

70

93

122

82

604

Stödområde 2b

1

25

93

66

47

74

81

68

455

Stödområde 3

4

29

98

52

40

80

70

91

464

Stödområde 4a

-

37

133

88

69

90

83

133

633

Stödområde 4b

-

5

33

13

20

13

7

29

120

Stödområde 5a

8

104

272

141

127

161

235

264

1 312

Stödområde 5b

9

100

324

184

151

186

166

227

1 347

Stödområde 5c

 

27

102

50

46

54

47

58

384

Stödområde 5m

1

3

37

29

23

19

13

21

146

Övriga riket

3

111

423

279

227

225

173

250

1 691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1 - 5,0

6

132

380

242

210

245

220

331

1 766

5,1 - 10,0

10

147

418

235

213

264

262

356

1 905

10,1 - 20,0

5

112

374

224

190

234

247

303

1 689

20,1 - 30,0

6

33

173

90

77

115

108

119

721

30,1 - 50,0

1

28

162

102

78

93

122

95

681

50,1 - 100,0

2

27

140

87

55

64

54

50

479

100,1-

-

8

41

24

16

18

24

8

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

30

487

1 688

1 004

839

1 033

1 037

1 262

7 380