Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag och åkerareal efter brukningsform och företagarens ålder 2003

15. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2003

Kön
Brukningsform

Ålder, år

Juridiska personer

Summa

-24

25-
34

35-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

16

267

946

591

510

651

585

819

..

4 385

Helt arrenderade

4

78

214

101

101

78

79

130

..

785

Delvis arrenderade

10

142

528

312

228

304

373

313

..

2 210

Summa

30

487

1 688

1 004

839

1 033

1 037

1 262

..

7 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

78

1 032

3 733

2 816

3 356

3 975

3 233

6 328

..

24 551

Helt arrenderade

112

689

1 263

679

757

742

633

1 157

..

6 032

Delvis arrenderade

67

1 385

5 356

3 840

4 021

4 002

2 919

2 849

..

24 439

Summa

257

3 106

10 352

7 335

8 134

8 719

6 785

10 334

..

55 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

94

1 299

4 679

3 407

3 866

4 626

3 818

7 147

1 084

30 020

Helt arrenderade

116

767

1 477

780

858

820

712

1 287

1 733

8 550

Delvis arrenderade

77

1 527

5 884

4 152

4 249

4 306

3 292

3 162

1 561

28 210

Summa

287

3 593

12 040

8 339

8 973

9 752

7 822

11 596

4 378

66 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerareal (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

166

2 326

13 199

8 573

7 185

9 691

7 943

10 013

..

59 096

Helt arrenderade

21

1 583

4 514

1 996

1 944

1 524

1 928

2 244

..

15 754

Delvis arrenderade

306

3 782

18 571

11 665

6 967

9 186

11 362

7 132

..

68 971

Summa

494

7 690

36 284

22 234

16 096

20 400

21 233

19 390

..

143 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 442

21 150

82 566

63 445

77 558

87 708

67 734

106 810

..

508 414

Helt arrenderade

2 960

31 771

56 015

30 940

30 972

31 552

24 006

27 550

..

235 767

Delvis arrenderade

2 386

76 223

307 016

225 350

225 769

201 891

133 360

92 947

..

1 264 941

Summa

6 788

129 143

445 598

319 736

334 299

321 150

225 100

227 307

..

2 009 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 609

23 475

95 766

72 018

84 743

97 398

75 677

116 823

81 075

648 585

Helt arrenderade

2 981

33 354

60 529

32 936

32 916

33 075

25 934

29 795

225 672

477 193

Delvis arrenderade

2 692

80 004

325 587

237 015

232 736

211 076

144 722

100 079

208 897

1 542 809

Summa

7 282

136 834

481 882

341 970

350 395

341 550

246 333

246 697

515 644

2 668 586