Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal jordbruksföretag med åker-, betes- resp. skogsmark 2003

3. Number of holdings with arable land, pasture and meadow and forest land in 2003

Område
Storleksgrupp

 

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

Totalt

Varav helt arrenderad

Varav delvis arrenderad

Totalt

Varav
arrenderad

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 637

342

550

994

361

1 124

Uppsala

2 489

423

1 034

1 500

564

1 833

Södermanlands

1 960

383

693

1 219

507

1 402

Östergötlands

3 353

731

1 276

2 344

1 127

2 139

Jönköpings

3 631

461

1 766

3 272

1 714

2 908

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 379

266

1 180

2 078

1 086

1 989

Kalmar

3 203

445

1 508

2 646

1 335

2 319

Gotlands

1 619

165

852

1 156

399

1 253

Blekinge

1 274

133

549

974

408

1 024

Skåne

8 766

1 342

3 404

4 600

1 972

3 119

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 303

395

1 382

2 097

858

2 050

Västra Götalands

13 781

1 390

5 263

7 594

2 851

10 365

Värmlands

3 420

324

1 277

1 327

404

2 783

Örebro

2 345

280

957

1 118

368

1 791

Västmanlands

2 065

272

782

894

264

1 633

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 087

271

991

988

397

1 655

Gävleborgs

2 455

220

1 237

1 066

362

2 068

Västernorrlands

1 940

166

966

849

269

1 618

Jämtlands

1 539

161

789

897

414

1 299

Västerbottens

2 239

242

1 181

509

166

1 859

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1 295

138

573

430

137

1 073

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 165

964

2 097

1 953

798

1 229

Götalands mellanbygder

6 614

778

2 918

4 363

1 791

3 640

Götalands norra slättbygder

8 252

1 149

3 063

3 815

1 375

5 556

Svealands slättbygder

10 626

1 694

3 991

5 518

1 939

7 940

Götalands skogsbygder

19 946

2 277

8 617

15 864

7 470

15 669

Mellersta Sveriges skogsbygder

6 573

696

2 699

3 111

1 121

5 333

Nedre Norrland

5 669

544

2 893

2 711

1 040

4 694

Övre Norrland

3 935

448

1 932

1 217

429

3 243

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1 355

185

606

668

301

1 086

Stödområde 2a

3 988

408

2 055

1 313

471

3 308

Stödområde 2b

2 833

237

1 399

1 267

400

2 381

Stödområde 3

2 817

288

1 363

1 294

516

2 306

Stödområde 4a

4 291

441

1 696

1 733

542

3 532

Stödområde 4b

932

93

329

374

102

751

Stödområde 5a

10 640

1 191

4 768

8 877

4 364

8 556

Stödområde 5b

11 436

1 237

4 905

8 451

3 631

8 897

Stödområde 5c

3 750

561

1 511

2 775

1 236

2 781

Stödområde 5m

1 761

233

793

1 049

364

1 260

Övriga riket

22 977

3 676

8 785

10 751

4 036

12 446

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1 - 5,0

9 293

974

983

4 716

916

6 482

5,1 - 10,0

11 315

1 236

2 531

6 015

1 637

8 345

10,1 - 20,0

13 159

1 537

4 903

7 037

2 586

9 679

20,1 - 30,0

7 603

903

3 725

4 464

1 998

5 612

30,1 - 50,0

9 259

1 141

5 464

5 766

2 988

6 705

50,1 - 100,0

10 112

1 394

6 763

6 625

3 704

6 874

100,1-

6 039

1 365

3 841

3 929

2 134

3 607

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

66 780

8 550

28 210

38 552

15 963

47 304