Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal jordbruksföretag efter storleksgrupp åker 2003

5. Number of holdings by size of arable land in 2003

Område

 

Storleksgrupp åker, hektar

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-
20,0

20,1-
30,0

30,1-
50,0

50,1-
100,0

100,1-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

136

215

356

216

209

270

235

1 637

Uppsala

174

224

376

278

408

614

415

2 489

Södermanlands

163

232

344

188

267

370

396

1 960

Östergötlands

303

347

464

325

540

760

614

3 353

Jönköpings

646

802

759

421

503

396

104

3 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

532

576

495

263

255

209

49

2 379

Kalmar

387

489

636

374

480

574

263

3 203

Gotlands

135

149

206

182

300

425

222

1 619

Blekinge

243

274

266

135

183

131

42

1 274

Skåne

1 027

1 249

1 665

982

1 276

1 443

1 124

8 766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

416

564

754

455

446

455

213

3 303

Västra Götalands

1 961

2 554

3 046

1 634

1 872

1 752

962

13 781

Värmlands

675

753

656

340

376

379

241

3 420

Örebro

289

379

387

279

332

402

277

2 345

Västmanlands

113

177

322

261

407

453

332

2 065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

378

377

429

266

272

266

99

2 087

Gävleborgs

352

481

569

295

354

311

93

2 455

Västernorrlands

397

440

417

185

192

230

79

1 940

Jämtlands

332

318

298

150

192

183

66

1 539

Västerbottens

352

443

473

241

253

338

139

2 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

282

272

241

133

142

151

74

1 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

389

501

831

594

804

1 107

939

5 165

Götalands mellanbygder

687

793

1 158

780

1 121

1 333

742

6 614

Götalands norra slättbygder

662

923

1 502

971

1 362

1 610

1 222

8 252

Svealands slättbygder

840

1 172

1 788

1 258

1 651

2 168

1 749

10 626

Götalands skogsbygder

3 672

4 500

4 533

2 295

2 416

1 943

587

19 946

Mellersta Sveriges skogsb

1 202

1 446

1 332

711

789

747

346

6 573

Nedre Norrland

1 072

1 171

1 232

590

681

687

236

5 669

Övre Norrland

769

809

783

404

435

517

218

3 935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

447

297

238

120

128

102

23

1 355

Stödområde 2a

634

796

823

425

488

572

250

3 988

Stödområde 2b

500

625

614

286

323

358

127

2 833

Stödområde 3

620

588

617

292

305

300

95

2 817

Stödområde 4a

743

940

880

503

540

474

211

4 291

Stödområde 4b

118

148

155

110

120

143

138

932

Stödområde 5a

2 242

2 676

2 452

1 133

1 112

839

186

10 640

Stödområde 5b

1 668

2 143

2 442

1 378

1 664

1 557

584

11 436

Stödområde 5c

375

601

791

465

577

622

319

3 750

Stödområde 5m

134

161

270

199

304

447

246

1 761

Övriga riket

1 812

2 340

3 877

2 692

3 698

4 698

3 860

22 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

2000

11 784

14 110

15 453

8 717

10 624

10 652

5 458

76 798