Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal jordbruksföretag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2003

7. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2003

Område

 

Storleksgrupp åker, hektar

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

157

45

21

6

6

Uppsala

322

59

15

7

12

Södermanlands

276

71

24

11

14

Östergötlands

439

121

27

15

12

Jönköpings

93

8

2

-

1

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

45

4

-

-

-

Kalmar

212

33

12

3

3

Gotlands

189

23

5

2

3

Blekinge

36

5

-

-

1

Skåne

749

209

69

36

61

 

 

 

 

 

 

Hallands

170

27

11

2

3

Västra Götalands

752

126

51

18

15

Värmlands

182

42

11

2

4

Örebro

210

45

12

5

5

Västmanlands

238

57

25

4

8

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

85

10

4

-

-

Gävleborgs

84

7

2

-

-

Västernorrlands

73

5

-

1

-

Jämtlands

55

8

1

2

-

Västerbottens

129

8

2

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

65

9

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

635

177

51

26

50

Götalands mellanbygder

573

98

37

14

20

Götalands norra slättbygder

890

214

70

27

21

Svealands slättbygder

1 275

297

99

34

44

Götalands skogsbygder

503

58

16

6

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

277

40

16

4

9

Nedre Norrland

209

21

3

3

-

Övre Norrland

199

17

2

-

-

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

20

3

-

-

-

Stödområde 2a

225

21

2

2

-

Stödområde 2b

117

7

2

1

-

Stödområde 3

80

11

3

1

-

Stödområde 4a

176

26

8

-

1

Stödområde 4b

101

27

6

1

3

Stödområde 5a

172

11

3

-

-

Stödområde 5b

493

59

18

3

11

Stödområde 5c

260

45

4

6

4

Stödområde 5m

204

26

7

3

6

Övriga riket

2 713

686

241

97

123

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

4 561

922

294

114

148

2000

4 228

797

234

75

124