Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2003. Hektar

8. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2003. Hectare

Område

 

Storleksgrupp åker, hektar

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

21 467

11 188

7 174

2 594

3 866

Uppsala

44 382

13 834

5 047

3 037

8 444

Södermanlands

38 071

17 089

8 090

4 948

9 462

Östergötlands

61 482

28 942

9 031

6 516

8 369

Jönköpings

12 149

1 943

686

-

553

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 845

980

 

 

 

Kalmar

28 495

7 964

4 061

1 351

2 039

Gotlands

25 804

5 453

1 576

845

1 777

Blekinge

4 643

1 326

-

-

614

Skåne

102 886

49 864

23 770

15 757

50 788

 

 

 

 

 

 

Hallands

22 824

6 330

3 820

889

2 603

Västra Götalands

102 937

30 275

17 569

7 818

11 161

Värmlands

24 966

9 837

3 762

832

3 044

Örebro

28 232

10 719

4 011

2 231

3 665

Västmanlands

31 883

13 474

8 771

1 722

5 192

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 508

2 272

1 326

-

-

Gävleborgs

10 751

1 819

748

-

-

Västernorrlands

9 841

1 240

-

453

-

Jämtlands

6 978

1 864

308

931

-

Västerbottens

16 558

1 901

641

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

8 591

2 065

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

87 049

42 097

17 519

11 390

42 000

Götalands mellanbygder

77 866

23 437

12 703

6 134

15 124

Götalands norra slättbygder

124 019

51 528

23 846

11 643

14 625

Svealands slättbygder

174 708

71 121

33 879

14 937

30 296

Götalands skogsbygder

66 721

13 866

5 498

2 628

2 737

Mellersta Sveriges skogsby

36 642

9 315

5 250

1 808

6 795

Nedre Norrland

27 446

5 048

1 056

1 383

-

Övre Norrland

25 842

3 966

641

-

-

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 565

678

-

-

-

Stödområde 2a

28 951

4 906

641

931

-

Stödområde 2b

15 519

1 768

670

453

-

Stödområde 3

10 634

2 612

1 085

428

-

Stödområde 4a

23 658

6 010

2 621

-

525

Stödområde 4b

14 004

6 382

2 084

405

2 520

Stödområde 5a

22 469

2 537

1 025

-

-

Stödområde 5b

65 497

14 043

6 083

1 306

7 035

Stödområde 5c

34 587

10 839

1 242

2 612

3 490

Stödområde 5m

27 749

6 218

2 306

1 250

3 758

Övriga riket

374 660

164 389

82 633

42 540

94 249

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

620 293

220 379

100 391

49 924

111 576

2000

566 977

189 828

79 252

32 696

91 073