Kontaktpersoner, mer information

SCB-logga

Gunilla Thorsell, 036 15 59 49

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.Utkom den 8 april 2004.