Statens Jordbruksverk                                     38                                                     JO 34 SM 0601