Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Tabell 1-4 samt 15-25 är korrigerade 2007-05-02

Teckenförklaring

1. Antal företag med åkermark efter brukningsform och företagskategori 2005

2. Areal åkermark efter brukningsform och företagskategori 2005, hektar

3. Antal företag med jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2005

4. Areal jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2005, hektar

5. Antal företag med åker, betes- resp. skogsmark 2005

6. Areal åker, betes- resp. skogsmark 2005, hektar

7. Antal företag efter storleksgrupp åker 2005

8. Areal åker fördelad efter storleksgrupp 2005, hektar

9. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark 2005

10. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp 2005, hektar

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2005

12. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2005, hektar

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2005

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2005, hektar

15. Antal företagare efter ålder i enskild firma 2005

16. Antal kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2005

17. Antal manliga företagare efter ålder i enskild firma 2005

18. Åkerareal efter företagarens ålder i enskild firma 2005, hektar

19. Åkerareal för kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2005, hektar

20. Åkerareal för manliga företagare efter ålder i enskild firma 2005, hektar

21. Areal jordbruksmark efter företagarens ålder i enskild firma 2005, hektar

22. Areal jordbruksmark för kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2005, hektar

23. Areal jordbruksmark för manliga företagare efter ålder i enskild firma 2005, hektar

24. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2005

25. Antal företag och jordbruksmark efter brukningsform och företagarens ålder 2005

26. Data på kommunnivå (bilaga)

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure