Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag med åkermark efter brukningsform och företagskategori 2005

1. Number of holdings with arable land by type and category in 2005

Område
Storleksgrupp

Brukningsform1

Företagskategori

Företag utan
åkermark

Summa

Helt ägd

Helt
arrenderad

Delvis arrenderad

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 091

260

604

1 727

160

118

50

2 005

Uppsala

1 303

302

1 060

2 449

166

64

14

2 679

Södermanlands

1 133

282

741

1 951

169

52

16

2 172

Östergötlands

1 697

546

1 307

3 163

355

82

50

3 600

Jönköpings

1 717

370

1 760

3 724

84

57

18

3 865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 193

203

1 205

2 542

48

27

16

2 617

Kalmar

1 488

341

1 539

3 159

190

51

32

3 400

Gotlands

644

141

887

1 549

91

40

8

1 680

Blekinge

731

113

547

1 341

49

19

18

1 409

Skåne

5 166

935

3 473

8 837

730

216

209

9 783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 023

268

1 368

3 375

246

86

48

3 707

Västra Götalands

8 658

976

5 411

14 434

387

323

99

15 144

Värmlands

2 473

262

1 429

4 044

79

53

12

4 176

Örebro

1 402

207

997

2 475

97

55

21

2 627

Västmanlands

1 251

217

798

2 107

124

48

13

2 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 034

223

1 145

2 251

88

83

20

2 422

Gävleborgs

1 374

176

1 306

2 760

65

45

14

2 870

Västernorrlands

1 391

146

1 089

2 557

44

43

18

2 644

Jämtlands

1 067

137

881

2 002

57

35

9

2 094

Västerbottens

1 448

183

1 351

2 771

189

33

11

2 993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

870

130

631

1 530

86

26

11

1 642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra
slättbygder

2 819

615

2 140

4 960

633

161

180

5 754

Götalands mellan-
bygder

3 502

612

2 945

6 520

471

142

74

7 133

Götalands norra
slättbygder

4 807

723

3 183

8 112

505

185

89

8 802

Svealands slättbygder

6 273

1 255

4 189

10 797

718

315

113

11 830

Götalands skogsbygder

11 311

1 808

8 719

21 071

525

383

141

21 979

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 228

560

2 966

7 447

198

153

44

7 798

Nedre Norrland

3 597

488

3 184

6 998

170

144

43

7 312

Övre Norrland

2 617

357

2 203

4 843

284

73

23

5 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1 100

157

776

1 959

45

37

8

2 041

Stödområde 2a

2 481

328

2 235

4 710

284

72

22

5 066

Stödområde 2b

1 906

217

1 541

3 545

78

65

24

3 688

Stödområde 3

1 768

268

1 535

3 443

68

77

17

3 588

Stödområde 4a

2 653

308

1 854

4 628

123

85

21

4 836

Stödområde 4b

599

66

352

967

41

14

5

1 022

Stödområde 5a

5 850

961

4 814

11 299

219

180

73

11 698

Stödområde 5b

6 590

1 020

5 001

12 045

365

277

76

12 687

Stödområde 5c

2 157

434

1 521

3 873

176

85

22

4 134

Stödområde 5m

905

176

825

1 739

130

46

9

1 915

Övriga riket

13 145

2 483

9 075

22 540

1 975

618

430

25 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-2,0

209

21

8

474

348

123

707

945

2,1 - 5,0

11 373

983

2 130

14 171

125

190

.

14 486

5,1 - 10,0

9 980

983

3 154

13 720

170

227

.

14 117

10,1 - 20,0

8 163

1 060

4 924

13 670

239

238

.

14 147

20,1 - 30,0

3 383

622

3 578

7 286

148

149

.

7 583

30,1 - 50,0

2 942

809

5 111

8 413

302

147

.

8 862

50,1 - 100,0

2 086

959

6 524

8 680

674

215

.

9 569

100,1-

1 018

981

4 100

4 334

1 498

267

.

6 099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

39 154

6 418

29 529

70 748

3 504

1 556

707

75 808

20032

30 020

8 550

28 210

62 402

3 056

1 322

..

66 780

19992

37 402

10 425

32 292

75 313

2 774

2 032

..

80 119


1 Brukningsformen avser åkermark, ej företaget som helhet
2 För jämförelseåren ingår inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 ha åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark