Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2005

11. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2005

Område

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

154

48

16

6

8

Uppsala

318

66

18

6

15

Södermanlands

279

68

24

13

12

Östergötlands

435

114

34

15

11

Jönköpings

92

8

2

3

1

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

50

5

-

1

-

Kalmar

214

38

11

4

3

Gotlands

191

29

4

3

3

Blekinge

37

4

1

-

1

Skåne

729

215

68

41

67

 

 

 

 

 

 

Hallands

157

31

15

6

3

Västra Götalands

735

142

53

19

22

Värmlands

182

44

10

8

2

Örebro

193

46

15

2

10

Västmanlands

236

58

22

8

10

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

96

11

4

1

-

Gävleborgs

82

11

-

2

-

Västernorrlands

73

6

2

-

-

Jämtlands

67

9

2

-

-

Västerbottens

135

10

2

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

63

6

1

2

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

614

185

55

33

51

Götalands mellanbygder

575

108

35

16

25

Götalands norra slättbygder

875

226

74

29

28

Svealands slättbygder

1 241

306

98

41

52

Götalands skogsbygder

498

57

19

12

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

287

42

15

5

8

Nedre Norrland

225

28

5

2

-

Övre Norrland

203

17

3

2

-

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

19

3

1

1

-

Stödområde 2a

238

22

3

1

-

Stödområde 2b

118

11

3

2

-

Stödområde 3

88

13

3

2

-

Stödområde 4a

182

28

7

3

-

Stödområde 4b

94

29

5

4

2

Stödområde 5a

180

12

2

2

1

Stödområde 5b

504

59

23

7

10

Stödområde 5c

257

40

7

5

3

Stödområde 5m

206

33

6

4

6

Övriga riket

2 632

719

244

109

146

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

4 518

969

304

140

168

2003

4 561

922

294

114

148

1999

4 073

708

203

83

114