Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2005, hektar

12. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2005, hectare

Område

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20 607

11 852

5 636

2 607

4 753

Uppsala

43 575

15 530

6 277

2 650

14 120

Södermanlands

38 678

16 552

8 206

5 931

8 427

Östergötlands

61 195

27 183

11 782

6 774

7 681

Jönköpings

12 154

1 978

610

1 341

587

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 595

1 192

-

433

-

Kalmar

28 964

9 171

3 788

1 698

2 097

Gotlands

26 103

6 792

1 270

1 275

1 935

Blekinge

4 708

991

310

-

624

Skåne

99 935

51 846

23 573

18 133

55 169

 

 

 

 

 

 

Hallands

21 000

7 216

5 275

2 619

2 627

Västra Götalands

100 772

33 495

17 985

8 227

15 157

Värmlands

24 964

10 640

3 510

3 585

1 111

Örebro

26 188

11 046

5 116

948

7 100

Västmanlands

31 921

13 770

7 616

3 499

7 033

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 155

2 624

1 345

454

-

Gävleborgs

10 466

2 668

-

835

-

Västernorrlands

9 868

1 339

655

-

-

Jämtlands

8 765

2 093

647

-

-

Västerbottens

17 584

2 440

663

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

8 019

1 263

383

918

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83 957

44 796

19 011

14 538

43 052

Götalands mellanbygder

78 046

25 617

12 097

7 017

18 692

Götalands norra slättbygder

122 035

53 629

25 364

12 719

18 956

Svealands slättbygder

170 264

73 701

34 020

18 308

38 924

Götalands skogsbygder

66 912

13 409

6 437

5 319

2 764

Mellersta Sveriges skogsbygder

38 047

10 110

5 066

2 274

6 033

Nedre Norrland

29 749

6 506

1 606

835

-

Övre Norrland

26 208

3 909

1 047

918

-

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 418

628

319

467

-

Stödområde 2a

30 785

5 119

1 047

452

-

Stödområde 2b

15 578

2 558

983

835

-

Stödområde 3

11 746

3 065

1 011

913

-

Stödområde 4a

24 370

6 653

2 423

1 354

-

Stödområde 4b

13 232

7 080

1 763

1 772

1 111

Stödområde 5a

23 964

2 947

614

853

587

Stödområde 5b

67 621

13 822

7 672

3 146

6 575

Stödområde 5c

34 403

9 493

2 366

2 229

2 026

Stödområde 5m

27 628

7 896

2 001

1 692

4 063

Övriga riket

363 471

172 417

84 449

48 214

114 060

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

615 217

231 678

104 648

61 927

128 422

2003

620 293

220 379

100 391

49 924

111 576