Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2005

13. Number of holdings by size of agricultural land (more than 100 ha) in 2005

Område

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

185

53

26

11

8

Uppsala

355

101

21

10

18

Södermanlands

322

81

29

19

17

Östergötlands

554

172

42

20

19

Jönköpings

229

28

4

1

4

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

106

13

2

2

1

Kalmar

378

117

35

19

19

Gotlands

294

62

14

6

6

Blekinge

64

7

2

1

1

Skåne

876

252

72

45

78

 

 

 

 

 

 

Hallands

190

37

17

10

3

Västra Götalands

937

171

59

24

29

Värmlands

199

53

13

7

6

Örebro

218

53

20

2

12

Västmanlands

265

66

23

13

10

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

132

27

9

3

1

Gävleborgs

97

11

3

2

2

Västernorrlands

81

11

2

4

-

Jämtlands

97

23

6

3

2

Västerbottens

141

13

3

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

67

7

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

657

200

57

38

56

Götalands mellanbygder

861

228

65

36

47

Götalands norra slättbygder

991

268

85

37

39

Svealands slättbygder

1 398

380

122

60

64

Götalands skogsbygder

1 020

144

35

14

14

Mellersta Sveriges skogsbygder

347

57

20

6

10

Nedre Norrland

278

52

9

5

5

Övre Norrland

235

29

9

6

1

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

44

9

3

5

1

Stödområde 2a

268

39

10

3

1

Stödområde 2b

134

16

4

2

3

Stödområde 3

111

23

2

3

2

Stödområde 4a

211

34

11

3

-

Stödområde 4b

94

33

8

3

4

Stödområde 5a

470

65

11

3

4

Stödområde 5b

883

143

46

16

26

Stödområde 5c

361

103

19

10

10

Stödområde 5m

252

58

14

10

14

Övriga riket

2 959

835

274

144

171

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

5 787

1 358

402

202

236