Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2005, hektar

14. Area of agricultural land by size of holding (more than 100 ha) in 2005, hectare

Område

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,,0

400,1-
500,0

500,1-

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

25 028

12 663

8 834

4 881

5 092

Uppsala

49 115

23 850

7 204

4 304

16 837

Södermanlands

45 470

19 739

10 149

8 604

11 589

Östergötlands

77 748

41 362

14 538

8 899

13 049

Jönköpings

29 594

6 579

1 357

419

2 665

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14 273

2 982

670

874

570

Kalmar

51 787

28 550

12 129

8 415

15 754

Gotlands

40 271

14 762

4 812

2 782

3 921

Blekinge

8 685

1 802

623

466

634

Skåne

119 173

61 454

24 824

20 025

65 457

 

 

 

 

 

 

Hallands

25 600

8 561

5 963

4 525

2 814

Västra Götalands

127 715

40 373

20 017

10 329

20 447

Värmlands

27 229

12 683

4 499

3 151

3 844

Örebro

29 735

12 668

6 994

919

8 479

Västmanlands

35 863

15 795

7 925

5 717

7 952

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17 932

6 547

3 106

1 290

933

Gävleborgs

12 419

2 730

955

926

1 248

Västernorrlands

10 877

2 501

685

1 692

-

Jämtlands

13 415

5 721

2 071

1 380

1 607

Västerbottens

18 288

3 072

1 058

-

-

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

8 567

1 530

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

89 988

48 696

19 460

16 814

47 666

Götalands mellanbygder

117 874

55 472

22 782

16 216

38 406

Götalands norra slättbygder

138 278

63 927

29 032

16 196

27 131

Svealands slättbygder

192 933

90 921

42 187

26 673

47 990

Götalands skogsbygder

135 061

33 776

11 989

6 182

9 054

Mellersta Sveriges skogsbygder

46 828

13 763

6 793

2 705

7 735

Nedre Norrland

37 236

12 552

3 005

2 204

4 180

Övre Norrland

30 587

6 818

3 164

2 607

731

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5 752

2 036

1 164

2 192

731

Stödområde 2a

35 370

9 534

3 356

1 287

1 124

Stödområde 2b

17 659

3 738

1 345

926

2 123

Stödområde 3

14 879

5 540

671

1 309

1 532

Stödområde 4a

28 324

8 182

3 755

1 392

-

Stödområde 4b

13 221

7 856

2 729

1 333

2 120

Stödområde 5a

61 723

15 509

3 810

1 255

2 746

Stödområde 5b

118 492

33 369

15 498

7 114

18 217

Stödområde 5c

50 092

24 613

6 618

4 521

6 589

Stödområde 5m

34 253

13 988

4 946

4 545

11 833

Övriga riket

409 019

201 561

94 518

63 722

135 877

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

788 785

325 926

138 412

89 596

182 893