Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2005

24. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2005

Kön
Brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

26

480

1 371

874

823

882

859

1 308

 

 

Helt arrenderade

7

67

200

119

79

73

75

116

 

 

Delvis arrenderade

16

181

607

438

325

326

445

413

 

 

Summa

49

728

2 178

1 431

1 227

1 281

1 379

1 837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

92

1 386

4 614

3 517

4 063

4 776

4 617

8 165

 

 

Helt arrenderade

78

543

956

575

532

501

526

793

 

 

Delvis arrenderade

75

1 295

5 066

3 762

3 890

4 121

3 397

3 298

 

 

Summa

245

3 224

10 636

7 854

8 485

9 398

8 540

12 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

118

1 866

5 985

4 391

4 886

5 658

5 476

9 473

2 008

39 861

Helt arrenderade

85

610

1 156

694

611

574

601

909

1 178

6 418

Delvis arrenderade

91

1 476

5 673

4 200

4 215

4 447

3 842

3 711

1 874

29 529

Summa

294

3 952

12 814

9 285

9 712

10 679

9 919

14 093

5 060

75 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

274

4 159

15 145

10 559

9 755

11 245

10 304

13 972

 

 

Helt arrenderade

133

1 379

3 315

2 316

1 332

1 405

1 427

1 958

 

 

Delvis arrenderade

389

3 932

17 276

14 132

9 212

8 510

11 418

9 093

 

 

Summa

796

9 470

35 736

27 006

20 299

21 160

23 149

25 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 641

22 132

84 500

71 583

84 211

94 247

86 943

127 888

 

 

Helt arrenderade

2 400

26 396

41 039

26 245

22 044

20 865

18 571

20 500

 

 

Delvis arrenderade

2 563

67 864

279 416

214 631

217 897

209 885

156 485

105 785

 

 

Summa

6 604

116 392

404 956

312 459

324 151

324 996

262 000

254 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 915

26 291

99 645

82 142

93 966

105 492

97 248

141 860

118 971

767 530

Helt arrenderade

2 533

27 775

44 354

28 561

23 375

22 269

19 998

22 457

151 596

342 918

Delvis arrenderade

2 952

71 796

296 693

228 762

227 109

218 395

167 903

114 878

264 397

1 592 885

Summa

7 400

125 863

440 692

339 465

344 450

346 156

285 148

279 195

534 964

2 703 333


1) Även företag utan åkermark ingår.