Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Antal företag och jordbruksmark efter brukningsform och företagarens ålder 2005

25. Number of holdings and area of agricultural land by type of holding and age of holder in 2005

Kön
Brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

26

465

1 318

844

801

852

841

1 282

 

 

Helt arrenderade

3

43

125

73

50

42

54

85

 

 

Delvis arrenderade

20

220

735

514

376

387

484

470

 

 

Summa

49

728

2 178

1 431

1 227

1 281

1 379

1 837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

92

1 361

4 483

3 410

3 948

4 647

4 507

8 018

 

 

Helt arrenderade

67

386

628

363

348

315

368

577

 

 

Delvis arrenderade

86

1 477

5 525

4 081

4 189

4 436

3 665

3 661

 

 

Summa

245

3 224

10 636

7 854

8 485

9 398

8 540

12 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

118

1 826

5 801

4 254

4 749

5 499

5 348

9 300

1 935

38 830

Helt arrenderade

70

429

753

436

398

357

422

662

857

4 384

Delvis arrenderade

106

1 697

6 260

4 595

4 565

4 823

4 149

4 131

2 268

32 594

Summa

294

3 952

12 814

9 285

9 712

10 679

9 919

14 093

5 060

75 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal jordbruksmark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

330

4 978

18 258

12 293

11 689

13 228

12 322

16 363

 

 

Helt arrenderade

149

1 350

2 257

1 639

1 579

658

1 384

1 977

 

 

Delvis arrenderade

551

5 925

25 439

21 027

12 843

13 791

15 887

13 571

 

 

Summa

1 030

12 253

45 953

34 959

26 111

27 676

29 593

31 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

2 042

24 958

94 794

79 758

93 383

105 302

97 696

144 831

 

 

Helt arrenderade

2 413

18 913

32 014

18 322

16 867

14 643

15 265

16 622

 

 

Delvis arrenderade

3 769

95 942

361 052

273 415

278 679

267 183

198 350

139 244

 

 

Summa

8 225

139 814

487 860

371 494

388 930

387 127

311 311

300 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

2 372

29 936

113 051

92 051

105 073

118 529

110 018

161 194

131 094

863 318

Helt arrenderade

2 562

20 263

34 271

19 961

18 446

15 301

16 649

18 599

118 379

264 430

Delvis arrenderade

4 320

101 868

386 491

294 442

291 522

280 973

214 237

152 815

362 421

2 089 090

Summa

9 255

152 067

533 813

406 453

415 041

414 804

340 904

332 608

611 894

3 216 839


1) Även företag utan jordbruksmark ingår.