Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal företag med åker, betes- resp. skogsmark 2005

5. Number of holdings with arable land, pasture and meadow and forest land in 2005

Område
Storleksgrupp

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

Totalt

Varav helt arrenderad

Varav delvis arrenderad

Totalt

Varav
arrenderad

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 955

260

604

1 221

146

1 328

Uppsala

2 665

302

1 060

1 582

207

1 951

Södermanlands

2 156

282

741

1 336

170

1 508

Östergötlands

3 550

546

1 307

2 565

533

2 265

Jönköpings

3 847

370

1 760

3 410

934

2 985

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 601

203

1 205

2 214

646

2 097

Kalmar

3 368

341

1 539

2 771

891

2 372

Gotlands

1 672

141

887

1 210

314

1 252

Blekinge

1 391

113

547

1 061

290

1 053

Skåne

9 574

935

3 473

5 003

904

3 295

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 659

268

1 368

2 328

330

2 191

Västra Götalands

15 045

976

5 411

8 014

1 256

10 971

Värmlands

4 164

262

1 429

1 389

105

3 303

Örebro

2 606

207

997

1 166

167

1 933

Västmanlands

2 266

217

798

954

101

1 695

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 402

223

1 145

1 125

200

1 843

Gävleborgs

2 856

176

1 306

1 133

107

2 306

Västernorrlands

2 626

146

1 089

885

57

2 124

Jämtlands

2 085

137

881

969

154

1 662

Västerbottens

2 982

183

1 351

559

54

2 404

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1 631

130

631

458

55

1 305

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 574

615

2 140

2 173

243

1 389

Götalands mellanbygder

7 059

612

2 945

4 663

1 116

3 695

Götalands norra slättbygder

8 713

723

3 183

4 102

494

5 822

Svealands slättbygder

11 717

1 255

4 189

5 972

703

8 533

Götalands skogsbygder

21 838

1 808

8 719

16 811

4 121

16 433

Mellersta Sveriges skogsbygder

7 754

560

2 966

3 350

410

6 023

Nedre Norrland

7 269

488

3 184

2 961

333

5 810

Övre Norrland

5 177

357

2 203

1 321

201

4 138

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 033

157

776

733

141

1 576

Stödområde 2a

5 044

328

2 235

1 438

179

4 074

Stödområde 2b

3 664

217

1 541

1 324

105

2 980

Stödområde 3

3 571

268

1 535

1 469

167

2 801

Stödområde 4a

4 815

308

1 854

1 793

184

3 797

Stödområde 4b

1 017

66

352

358

25

809

Stödområde 5a

11 625

961

4 814

9 373

2 656

9 003

Stödområde 5b

12 611

1 020

5 001

8 899

1 955

9 386

Stödområde 5c

4 112

434

1 521

3 022

585

2 933

Stödområde 5m

1 906

176

825

1 151

189

1 326

Övriga riket

24 703

2 483

9 075

11 793

1 435

13 158

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

-2,0

238

21

8

91

12

114

2,1 - 5,0

14 486

983

2 130

6 321

1 103

9 950

5,1 - 10,0

14 117

983

3 154

6 946

1 700

9 969

10,1 - 20,0

14 147

1 060

4 924

7 503

2 588

9 998

20,1 - 30,0

7 583

622

3 578

4 383

1 890

5 363

30,1 - 50,0

8 862

809

5 111

5 523

2 804

6 249

50,1 - 100,0

9 569

959

6 524

6 389

3 507

6 509

100,1-

6 099

981

4 100

4 197

2 266

3 691

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

-2,0

193

18

7

22

3

83

2,1 - 5,0

10 212

574

1 448

2 057

121

7 001

5,1 - 10,0

13 349

900

2 425

6 185

680

9 351

10,1 - 20,0

14 827

1 084

4 404

8 186

1 449

10 429

20,1 - 30,0

8 234

661

3 476

5 034

1 076

5 822

30,1 - 50,0

9 387

844

5 087

6 049

1 406

6 610

50,1 - 100,0

10 917

1 089

7 291

7 737

1 667

7 555

100,1-

7 982

1 248

5 391

6 083

1 219

4 992

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

75 101

6 418

29 529

41 353

7 621

51 843

20031

66 780

8 550

28 210

38 552

15 963

47 304


1 För jämförelseåren ingår inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 ha åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark