Statens Jordbruksverk                                      1                                                      JO 34 SM 0601