Statens Jordbruksverk                                     39                                                     JO 34 SM 0601