Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag med åkermark efter brukningsform och företagskategori 2007

2. Areal åkermark efter brukningsform och företagskategori 2007, hektar

3. Antal företag med jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2007

4. Areal jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2007, hektar

5. Antal företag med åker, betes- resp. skogsmark 2007

6. Areal åker, betes, jordbruks- resp. skogsmark 2007, hektar

7. Antal företag efter storleksgrupp åker 2007

8. Areal åker fördelad efter storleksgrupp 2007, hektar

9. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark 2007

10. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp 2007, hektar

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2007

12. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2007, hektar

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2007

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2007, hektar

15. Antal företagare efter ålder i enskild firma 2007

16. Antal kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2007

17. Antal manliga företagare efter ålder i enskild firma 2007

18. Åkerareal efter företagarens ålder i enskild firma 2007, hektar

19. Åkerareal för kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2007, hektar

20. Åkerareal för manliga företagare efter ålder i enskild firma 2007, hektar

21. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2007

22. Antal företag efter driftsinriktning 2007, hektar

23. Areal åkermark efter driftsinriktning 2007, hektar

24. Antal företag och åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2007, hektar

25. Antal företag och driftsinriktning efter brukningsform och företagarens ålder 2007

26. Åkermark och driftsinriktning efter brukningsform och företagarens ålder 2007, hektar

27. Data på kommunnivå (bilaga)

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure