Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2007

11. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2007

Område

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

139

50

16

7

7

 

Uppsala

344

79

20

7

16

 

Södermanlands

261

64

23

15

14

 

Östergötlands

448

112

36

16

14

 

Jönköpings

98

12

..

3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

55

7

.

.

.

 

Kalmar

223

42

12

3

5

 

Gotlands

193

32

5

5

2

 

Blekinge

35

5

..

..

..

 

Skåne

708

205

86

35

79

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

162

31

11

8

3

 

Västra Götalands

734

163

60

23

22

 

Värmlands

180

48

12

3

5

 

Örebro

185

53

16

4

8

 

Västmanlands

183

53

23

7

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

90

16

..

..

..

 

Gävleborgs

99

11

..

..

.

 

Västernorrlands

74

9

..

..

.

 

Jämtlands

73

8

..

..

.

 

Västerbottens

136

10

3

.

.

 

Norrbottens

61

10

.

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

567

175

65

27

57

 

Götalands mellanbygder

585

110

35

16

30

 

Götalands norra slättbygder

872

237

81

34

30

 

Svealands slättbygder

1 153

318

103

43

56

 

Götalands skogsbygder

558

77

28

15

7

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

302

52

15

1

11

 

Nedre Norrland

240

31

4

2

.

 

Övre Norrland

204

20

3

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

27

3

..

..

.

 

Stödområde 2a

239

25

..

..

..

 

Stödområde 2b

121

15

..

..

..

 

Stödområde 3

100

12

4

..

..

 

Stödområde 4a+4b

268

66

14

3

5

 

Stödområde 5a

159

16

2

..

..

 

Stödområde 5b

537

72

25

9

9

 

Stödområde 5c

248

43

11

5

4

 

Stödområde 5m

231

42

12

7

7

 

Övriga riket

2 551

726

260

110

164

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 481

1 020

334

139

191

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 481

1 020

334

139

191

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

4 481

1 020

334

139

191

 

2005

4 518

969

304

140

168

 

2003

4 561

922

294

114

148

 

1999

4 073

708

203

83

114