Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Areal åker fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2007, hektar

12. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2007, hectare

Område

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18 865

12 309

5 519

3 055

4 224

 

Uppsala

47 622

18 753

6 977

2 998

12 048

 

Södermanlands

36 443

15 608

7 830

6 669

9 660

 

Östergötlands

62 723

26 634

12 079

6 993

9 220

 

Jönköpings

13 052

2 860

641

1 391

743

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 513

1 626

-

-

-

 

Kalmar

30 212

9 934

4 221

1 306

3 314

 

Gotlands

26 425

7 680

1 573

2 262

1 376

 

Blekinge

4 489

1 262

374

-

615

 

Skåne

98 140

49 422

29 904

15 284

66 273

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

22 073

7 420

3 920

3 326

2 653

 

Västra Götalands

101 158

38 624

20 355

10 133

15 155

 

Värmlands

24 750

11 615

4 143

1 270

3 061

 

Örebro

25 062

12 857

5 572

1 765

6 489

 

Västmanlands

25 070

12 675

7 814

3 014

8 233

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 919

3 607

1 346

.

633

 

Gävleborgs

12 720

2 683

334

900

-

 

Västernorrlands

9 764

2 197

398

-

-

 

Jämtlands

9 654

1 901

629

-

-

 

Västerbottens

18 264

2 417

993

-

-

 

Norrbottens

7 920

2 212

-

437

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

78 116

42 341

22 413

11 588

49 849

 

Götalands mellanbygder

80 671

26 417

12 286

7 187

22 290

 

Götalands norra slättbygder

121 765

56 389

27 320

14 952

20 081

 

Svealands slättbygder

159 377

76 817

35 457

18 770

38 745

 

Götalands skogsbygder

75 320

17 846

9 704

6 551

5 137

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

39 927

12 473

5 091

417

7 593

 

Nedre Norrland

31 500

7 384

1 362

900

-

 

Övre Norrland

27 164

4 629

993

437

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3 421

716

310

-

-

 

Stödområde 2a

31 862

5 875

993

437

-

 

Stödområde 2b

15 688

3 651

717

900

-

 

Stödområde 3

13 114

2 804

1 297

.

515

 

Stödområde 4a+4b

36 459

15 749

4 871

1 270

3 178

 

Stödområde 5a

21 078

3 750

653

915

743

 

Stödområde 5b

72 644

16 875

8 484

3 890

6 195

 

Stödområde 5c

33 863

10 270

3 686

2 180

2 624

 

Stödområde 5m

31 279

10 302

4 083

3 190

4 706

 

Övriga riket

354 429

174 306

89 530

48 022

125 734

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

2005

615 217

231 678

104 648

61 927

128 422

 

2003

620 293

220 379

100 391

49 924

111 576