Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2007

13. Number of holdings by size of agricultural land (more than 100 ha) in 2007

Område

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

162

55

25

12

7

 

Uppsala

385

107

25

9

20

 

Södermanlands

304

80

26

23

17

 

Östergötlands

553

171

41

24

21

 

Jönköpings

240

30

5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

103

18

..

..

..

 

Kalmar

360

110

43

16

27

 

Gotlands

284

65

19

8

6

 

Blekinge

68

6

3

..

..

 

Skåne

837

242

92

42

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

196

39

12

12

3

 

Västra Götalands

914

203

66

29

29

 

Värmlands

202

54

17

3

7

 

Örebro

211

52

22

7

10

 

Västmanlands

196

61

21

12

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

121

27

8

..

..

 

Gävleborgs

116

10

4

..

..

 

Västernorrlands

80

10

3

.

.

 

Jämtlands

99

24

6

..

..

 

Västerbottens

138

13

3

..

..

 

Norrbottens

64

10

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

612

183

71

34

60

 

Götalands mellanbygder

806

228

75

35

60

 

Götalands norra slättbygder

973

284

94

42

40

 

Svealands slättbygder

1 292

380

124

64

67

 

Götalands skogsbygder

1 074

172

39

20

19

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

358

62

21

6

11

 

Nedre Norrland

288

47

14

..

..

 

Övre Norrland

230

31

5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

49

11

..

6

..

 

Stödområde 2a

262

38

10

3

3

 

Stödområde 2b

135

16

..

..

..

 

Stödområde 3

127

19

7

..

..

 

Stödområde 4a+4b

296

72

20

4

6

 

Stödområde 5a

404

48

7

4

3

 

Stödområde 5b

917

164

58

19

28

 

Stödområde 5c

331

109

25

8

12

 

Stödområde 5m

269

74

20

11

21

 

Övriga riket

2 843

836

290

155

186

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

..

..

.

..

.

 

2,1 - 5,0

..

..

.

..

..

 

5,1 - 10,0

12

..

.

.

.

 

10,1 - 20,0

21

4

..

..

..

 

20,1 - 30,0

34

7

.

..

..

 

30,1 - 50,0

109

19

..

..

3

 

50,1 - 100,0

1 460

50

23

7

5

 

100,1-

3 993

1 305

416

197

254

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

5 633

1 387

443

211

265

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

5 633

1 387

443

211

265

 

2005

5 787

1 358

402

202

236