Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp (över 100 ha) 2007, hektar

14. Area of agricultural land by size of holding (more than 100 ha) in 2007, hectare

Område

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22 124

13 250

8 400

5 313

4 610

 

Uppsala

53 854

25 592

8 679

3 843

15 273

 

Södermanlands

42 869

19 455

9 036

10 407

11 808

 

Östergötlands

77 723

41 198

13 874

10 565

14 222

 

Jönköpings

31 477

7 310

1 738

404

2 928

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13 990

4 122

634

407

507

 

Kalmar

49 364

26 551

14 920

7 194

21 053

 

Gotlands

38 444

15 367

6 500

3 603

3 908

 

Blekinge

9 142

1 546

986

445

625

 

Skåne

115 020

58 087

31 343

18 499

76 491

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26 668

9 264

4 145

5 194

2 871

 

Västra Götalands

124 711

48 047

22 764

12 707

20 319

 

Värmlands

27 919

13 041

5 808

1 285

4 483

 

Örebro

28 842

12 513

7 566

3 097

7 797

 

Västmanlands

27 033

14 707

7 162

5 163

9 553

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 449

6 157

2 643

870

3 142

 

Gävleborgs

15 040

2 497

1 276

483

1 835

 

Västernorrlands

10 662

2 386

1 050

-

-

 

Jämtlands

13 755

5 725

2 111

2 610

787

 

Västerbottens

18 656

3 042

1 000

409

-

 

Norrbottens

8 306

2 237

-

463

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

84 383

44 089

23 981

14 770

53 267

 

Götalands mellanbygder

110 574

54 751

25 972

15 680

47 336

 

Götalands norra slättbygder

135 634

67 537

32 162

18 499

27 500

 

Svealands slättbygder

179 672

91 638

42 551

28 195

47 186

 

Götalands skogsbygder

143 625

40 920

13 490

8 767

12 588

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

48 283

14 832

6 982

2 616

8 428

 

Nedre Norrland

39 107

11 202

4 727

1 817

5 121

 

Övre Norrland

30 768

7 124

1 769

2 616

787

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6 380

2 553

395

2 547

787

 

Stödområde 2a

35 897

9 039

3 404

1 404

2 536

 

Stödområde 2b

17 875

3 799

1 701

483

1 835

 

Stödområde 3

16 839

4 385

2 364

.

1 316

 

Stödområde 4a+4b

40 565

17 311

6 710

1 686

3 773

 

Stödområde 5a

52 940

11 443

2 336

1 661

2 398

 

Stödområde 5b

124 392

38 671

19 940

8 366

19 102

 

Stödområde 5c

45 684

26 128

8 573

3 738

8 247

 

Stödområde 5m

36 246

17 870

7 017

4 997

16 367

 

Övriga riket

395 229

200 895

99 194

68 079

145 853

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

171

282

-

402

-

 

2,1 - 5,0

377

-

-

450

719

 

5,1 - 10,0

1 517

239

-

-

-

 

10,1 - 20,0

2 857

912

710

445

673

 

20,1 - 30,0

4 532

1 611

-

810

802

 

30,1 - 50,0

13 868

4 625

667

898

1 752

 

50,1 - 100,0

173 889

11 481

8 260

3 199

3 810

 

100,1-

574 836

312 942

141 997

86 757

194 458

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

772 046

332 093

151 634

92 961

202 213

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

772 046

332 093

151 634

92 961

202 213

 

2005

788 785

325 926

138 412

89 596

182 893