Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2007

21. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2007

Kön
Brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

22

431

1 316

944

915

885

968

1 602

.

7 083

Helt arrenderade

6

37

111

84

58

53

23

71

.

443

Delvis arrenderade

12

134

518

412

341

282

346

402

.

2 447

Summa

40

602

1 945

1 440

1 314

1 220

1 337

2 075

.

9 973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

82

1 213

4 532

3 378

4 130

4 767

5 035

9 075

.

32 212

Helt arrenderade

55

312

551

349

301

306

275

447

.

2 596

Delvis arrenderade

80

1 184

4 427

3 293

3 629

3 634

3 418

3 231

.

22 896

Summa

217

2 709

9 510

7 020

8 060

8 707

8 728

12 753

.

57 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

2 086

2 086

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

732

732

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

2 114

2 114

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

4 932

4 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

104

1 644

5 848

4 322

5 045

5 652

6 003

10 677

2 086

41 381

Helt arrenderade

61

349

662

433

359

359

298

518

732

3 771

Delvis arrenderade

92

1 318

4 945

3 705

3 970

3 916

3 764

3 633

2 114

27 457

Summa

257

3 311

11 455

8 460

9 374

9 927

10 065

14 828

4 932

72 609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

265

3 965

14 849

11 656

11 235

11 462

10 973

17 140

.

81 545

Helt arrenderade

161

830

2 137

1 889

1 325

1 081

335

1 272

.

9 030

Delvis arrenderade

473

3 202

16 087

14 114

10 520

7 751

10 574

10 066

.

72 787

Summa

899

7 997

33 073

27 658

23 080

20 293

21 881

28 479

.

163 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 771

19 052

85 989

70 306

90 222

101 746

96 765

145 886

.

611 737

Helt arrenderade

1 514

15 837

26 444

16 031

14 643

13 902

11 653

10 873

.

110 897

Delvis arrenderade

3 345

67 561

261 014

195 799

213 491

203 138

167 558

112 213

.

1 224 119

Summa

6 629

102 451

373 448

282 136

318 354

318 786

275 976

268 973

.

1 946 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

124 675

124 675

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

98 078

98 078

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

315 104

315 104

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

537 853

537 853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

2 036

23 017

100 838

81 961

101 457

113 208

107 738

163 027

124 675

817 957

Helt arrenderade

1 675

16 667

28 581

17 920

15 967

14 983

11 987

12 145

98 078

218 003

Delvis arrenderade

3 818

70 763

277 102

209 912

224 010

210 889

178 132

122 279

315 104

1 612 009

Summa

7 529

110 448

406 521

309 794

341 435

339 081

297 857

297 451

537 853

2 647 969


1) Även företag utan åkermark ingår. Dessa företag återfinns i gruppen helt ägda. Jämför tabellerna 2 och 3 företag utan åkermark utgör en egen grupp. Juridiska personer består av summan av aktiebolag och övriga typer av juridiska personer.