Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2007, hektar

24. Number of holdings and area of arable land by swedish typology in 2007, hectare

Område
Storleksgrupp

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Jordbruks,- o trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Antal företag1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 110

103

30

88

511

565

298

4 378

Helt arrenderade

68

5

3

24

72

68

22

181

Delvis arrenderade

447

23

28

306

574

338

173

558

Summa

1 625

131

61

418

1 157

971

493

5 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

7 663

563

248

965

3 147

1 998

1 694

15 934

Helt arrenderade

685

29

25

275

502

250

240

590

Delvis arrenderade

6 302

156

278

3 979

5 239

2 002

2 439

2 501

Summa

14 650

748

551

5 219

8 888

4 250

4 373

19 025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

541

349

65

105

123

283

145

475

Helt arrenderade

281

32

24

90

65

72

91

77

Delvis arrenderade

668

55

68

468

202

290

276

87

Summa

1 490

436

157

663

390

645

512

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

9 314

1 015

343

1 158

3 781

2 846

2 137

20 787

Helt arrenderade

1 034

66

52

389

639

390

353

848

Delvis arrenderade

7 417

234

374

4 753

6 015

2 630

2 888

3 146

Summa

17 765

1 315

769

6 300

10 435

5 866

5 378

24 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

29 192

704

695

3 942

8 238

6 198

7 649

24 926

Helt arrenderade

2 245

73

22

1 419

2 041

1 182

1 041

1 006

Delvis arrenderade

18 321

273

1 171

16 855

16 249

8 229

7 874

3 815

Summa

49 758

1 050

1 888

22 216

26 528

15 609

16 564

29 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

271 199

5 920

10 758

55 395

64 406

38 820

61 889

103 351

Helt arrenderade

42 659

858

1 658

20 591

16 924

7 546

16 644

4 018

Delvis arrenderade

406 379

6 684

23 777

293 135

184 039

109 236

178 777

22 093

Summa

720 237

13 462

36 193

369 121

265 369

155 602

257 310

129 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

60 142

2 584

7 005

14 910

6 694

13 263

16 399

3 677

Helt arrenderade

51 481

991

4 135

11 561

6 356

7 485

15 447

621

Delvis arrenderade

118 353

6 891

10 766

67 433

14 953

42 526

53 404

776

Summa

229 976

10 466

21 906

93 904

28 003

63 274

85 250

5 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

360 533

9 208

18 458

74 246

79 338

58 283

85 936

131 954

Helt arrenderade

96 385

1 922

5 814

33 571

25 321

16 213

33 132

5 645

Delvis arrenderade

543 052

13 848

35 715

377 424

215 240

159 992

240 055

26 684

Summa

999 970

24 978

59 987

485 240

319 899

234 488

359 123

164 283


1) Även företag utan åkermark ingår. Dessa företag återfinns i gruppen helt ägda. Jämför tabellerna 2 och 3 företag utan åkermark utgör en egen grupp. Juridiska personer består av summan av aktiebolag och övriga typer av juridiska personer.