Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Antal företag och driftsinriktning efter brukningsform och företagarens ålder 2007

25. Number of holdings and swedish typology and age of holder in 2007

Kön
Driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

..

..

306

245

207

232

209

349

.

1 625

-Trädgrådsväxter

..

..

25

20

11

27

21

21

.

131

-Jordbruks och trädgårdsväxter

..

..

14

10

11

9

5

9

.

61

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

..

..

87

72

70

39

70

62

.

418

-Köttdjur

..

..

206

173

145

123

193

258

.

1 157

-Övrig Husdjusskötsel

..

..

184

161

160

127

132

141

.

971

Blandat jordbruk

..

..

103

79

75

63

65

84

.

493

Småbruk

26

363

1 020

680

635

600

642

1 151

.

5 117

Summa

40

602

1 945

1 440

1 314

1 220

1 337

2 075

.

9 973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

..

..

2 240

1 797

2 043

2 164

2 227

3 459

.

14 650

-Trädgrådsväxter

..

..

88

80

123

117

121

198

.

748

-Jordbruks och trädgårdsväxter

..

..

119

78

90

86

81

80

.

551

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

..

..

1 036

869

946

988

754

384

.

5 219

-Köttdjur

..

..

1 626

1 177

1 247

1 409

1 367

1 548

.

8 888

-Övrig Husdjusskötsel

..

..

779

503

706

658

677

691

.

4 250

Blandat jordbruk

..

..

787

578

609

684

652

815

.

4 373

Småbruk

55

873

2 835

1 938

2 296

2 601

2 849

5 578

.

19 025

Summa

217

2 709

9 510

7 020

8 060

8 707

8 728

12 753

.

57 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

1 490

1 490

-Trädgrådsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

436

436

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

157

157

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

663

663

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

390

390

-Övrig Husdjusskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

645

645

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

512

512

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

639

639

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

4 932

4 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

66

731

2 546

2 042

2 250

2 396

2 436

3 808

1 490

17 765

-Trädgrådsväxter

1

26

113

100

134

144

142

219

436

1 315

-Jordbruks och trädgårdsväxter

1

19

133

88

101

95

86

89

157

769

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

17

243

1 123

941

1 016

1 027

824

446

663

6 300

-Köttdjur

53

520

1 832

1 350

1 392

1 532

1 560

1 806

390

10 435

-Övrig Husdjusskötsel

15

287

963

664

866

785

809

832

645

5 866

Blandat jordbruk

23

249

890

657

684

747

717

899

512

5 378

Småbruk

81

1 236

3 855

2 618

2 931

3 201

3 491

6 729

639

24 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

257

3 311

11 455

8 460

9 374

9 927

10 065

14 828

4 932

72 609


1) Även företag utan åkermark ingår. Dessa företag återfinns i gruppen helt ägda. Jämför tabellerna 2 och 3 företag utan åkermark utgör en egen grupp. Juridiska personer består av summan av aktiebolag och övriga typer av juridiska personer.