Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2010

11. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2010

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

130

49

13

8

12

 

Uppsala

336

85

29

9

17

 

Södermanlands

243

76

27

17

15

 

Östergötlands

435

118

46

12

16

 

Jönköpings

109

13

6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

51

12

-

-

-

 

Kalmar

238

46

14

4

7

 

Gotlands

205

38

8

..

..

 

Blekinge

33

7

..

-

..

 

Skåne

705

225

91

39

87

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

171

41

10

7

3

 

Västra Götalands

773

184

69

33

22

 

Värmlands

179

52

12

4

8

 

Örebro

190

56

22

6

8

 

Västmanlands

171

72

22

8

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

90

18

5

..

.

 

Gävleborgs

113

15

3

..

2

 

Västernorrlands

72

12

..

..

.

 

Jämtlands

79

9

5

..

1

 

Västerbottens

153

16

4

..

.

 

Norrbottens

64

6

5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

562

192

75

31

64

 

Götalands mellanbygder

621

130

40

16

33

 

Götalands norra slättbygder

889

251

99

41

30

 

Svealands slättbygder

1 119

367

115

50

67

 

Götalands skogsbygder

567

96

27

9

11

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

304

55

19

4

9

 

Nedre Norrland

253

36

9

..

..

 

Övre Norrland

225

23

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 540

1 150

394

155

217

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 540

1 150

394

155

217

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2010

4 540

1 150

394

155

217

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

4 540

1 150

394

155

217

 

2007

4 481

1 020

334

139

191

 

2005

4 518

969

304

140

168

 

2003

4 561

922

294

114

148

 

1999

4 073

708

203

83

114

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.