Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Areal åkermark fördelad efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2010, hektar

12. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2010, hectare

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17 672

11 701

4 532

3 439

7 788

 

Uppsala

46 891

20 046

9 843

3 866

12 779

 

Södermanlands

33 246

18 452

9 087

7 465

10 193

 

Östergötlands

61 702

28 538

15 754

5 114

11 030

 

Jönköpings

14 407

2 964

2 029

886

502

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 051

2 697

-

-

-

 

Kalmar

32 919

10 846

4 950

1 733

4 529

 

Gotlands

28 355

9 018

2 735

495

3 633

 

Blekinge

4 270

1 696

390

-

614

 

Skåne

96 816

54 412

31 200

17 224

71 151

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

23 624

9 886

3 471

2 989

2 945

 

Västra Götalands

107 619

44 204

23 605

14 538

17 936

 

Värmlands

24 668

12 699

4 137

1 797

4 845

 

Örebro

25 830

13 171

7 581

2 734

7 358

 

Västmanlands

23 792

17 178

7 686

3 474

7 594

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12 390

4 177

1 672

847

-

 

Gävleborgs

14 870

3 704

989

-

1 161

 

Västernorrlands

9 658

2 906

743

894

-

 

Jämtlands

10 440

2 165

1 685

-

793

 

Västerbottens

20 873

3 953

1 491

422

-

 

Norrbottens

8 658

1 457

1 729

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

77 337

46 454

25 661

13 789

52 444

 

Götalands mellanbygder

85 983

31 271

13 779

6 921

26 484

 

Götalands norra slättbygder

125 630

60 283

34 002

17 885

22 805

 

Svealands slättbygder

155 015

87 737

39 365

21 850

46 906

 

Götalands skogsbygder

76 593

22 298

9 371

3 908

7 081

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

40 735

13 665

6 493

1 821

7 176

 

Nedre Norrland

33 993

8 526

3 076

1 320

1 954

 

Övre Norrland

30 464

5 636

3 560

422

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2010

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

2007

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

2005

615 217

231 678

104 648

61 927

128 422

 

2003

620 293

220 379

100 391

49 924

111 576

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.