Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2010

21. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2010

Kön, brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

20

340

1 085

867

933

781

821

1 541

.

6 388

Helt arrenderade

10

63

167

134

131

90

80

145

.

820

Delvis arrenderade

..

..

349

267

356

249

265

747

.

2 325

Företag utan åkermark

..

..

132

83

87

92

67

102

.

603

Summa

35

530

1 733

1 351

1 507

1 212

1 233

2 535

.

10 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

56

977

3 674

3 107

3 732

4 159

4 698

8 405

.

28 808

Helt arrenderade

85

435

918

563

633

592

646

1 181

.

5 053

Delvis arrenderade

31

656

2 920

2 627

3 011

2 961

2 921

5 125

.

20 252

Företag utan åkermark

22

78

200

188

200

226

244

446

.

1 604

Summa

194

2 146

7 712

6 485

7 576

7 938

8 509

15 157

.

55 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

1 582

1 582

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 472

1 472

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 596

1 596

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

588

588

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 238

5 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

76

1 317

4 759

3 974

4 665

4 940

5 519

9 946

1 582

36 778

Helt arrenderade

95

498

1 085

697

764

682

726

1 326

1 472

7 345

Delvis arrenderade

35

744

3 269

2 894

3 367

3 210

3 186

5 872

1 596

24 173

Företag utan åkermark

23

117

332

271

287

318

311

548

588

2 795

Summa

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238

71 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

172

3 690

13 444

10 803

11 972

9 537

9 890

16 523

.

76 030

Helt arrenderade

375

1 198

3 763

2 685

2 415

1 903

1 788

2 588

.

16 715

Delvis arrenderade

126

2 560

11 510

9 257

12 555

8 381

7 285

14 473

.

66 146

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

673

7 448

28 716

22 746

26 942

19 820

18 963

33 585

.

158 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 316

20 981

80 746

69 080

90 744

104 941

103 311

140 584

.

611 703

Helt arrenderade

3 063

23 590

46 704

27 400

30 032

25 132

28 377

32 683

.

216 981

Delvis arrenderade

1 647

37 203

187 108

165 663

188 671

179 032

156 030

170 065

.

1 085 419

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

6 026

81 774

314 558

262 143

309 447

309 105

287 719

343 331

.

1 914 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

117 741

117 741

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

199 780

199 780

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

242 942

242 942

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

560 463

560 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 488

24 671

94 190

79 883

102 716

114 478

113 201

157 107

117 741

805 474

Helt arrenderade

3 437

24 788

50 467

30 085

32 448

27 035

30 165

35 271

199 780

433 476

Delvis arrenderade

1 773

39 763

198 618

174 920

201 226

187 412

163 315

184 538

242 942

1 394 507

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

6 698

89 222

343 274

284 889

336 389

328 925

306 682

376 916

560 463

2 633 457