Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2010, hektar

24. Number of holdings and area of arable land by type of farming in 2010, hectare

Kön, brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 110

70

28

64

420

549

304

3 843

Helt arrenderade

170

11

3

34

121

108

50

323

Delvis arrenderade

502

8

12

189

479

291

179

665

Företag utan åkermark

-

17

-

11

31

58

-

486

Summa

1 782

106

43

298

1 051

1 006

533

5 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

7 531

334

207

820

2 980

1 823

1 586

13 527

Helt arrenderade

1 609

38

..

417

981

407

..

1 139

Delvis arrenderade

5 980

127

184

2 863

4 342

1 592

2 012

3 152

Företag utan åkermark

-

116

..

30

236

160

..

1 061

Summa

15 120

615

440

4 130

8 539

3 982

4 012

18 879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

595

115

38

77

107

116

119

415

Helt arrenderade

606

41

33

186

139

160

177

130

Delvis arrenderade

493

39

49

337

185

197

207

89

Företag utan åkermark

-

195

-

4

39

134

-

216

Summa

1 694

390

120

604

470

607

503

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

9 236

519

273

961

3 507

2 488

2 009

17 785

Helt arrenderade

2 385

90

85

637

1 241

675

640

1 592

Delvis arrenderade

6 975

174

245

3 389

5 006

2 080

2 398

3 906

Företag utan åkermark

-

328

-

45

306

352

..

1 763

Summa

18 596

1 111

603

5 032

10 060

5 595

5 048

25 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

29 262

1 076

238

3 466

7 720

5 848

6 419

22 002

Helt arrenderade

5 251

64

57

2 140

3 576

1 632

2 187

1 808

Delvis arrenderade

18 718

75

299

12 614

14 774

8 005

7 079

4 583

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

53 231

1 215

594

18 219

26 069

15 485

15 685

28 392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

281 665

4 409

9 765

54 855

69 269

39 122

65 111

87 508

Helt arrenderade

97 971

972

2 743

34 591

34 737

12 830

24 944

8 194

Delvis arrenderade

388 863

6 120

15 933

249 941

165 802

82 560

150 100

26 101

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

768 498

11 501

28 441

339 386

269 807

134 512

240 154

121 803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

71 421

2 628

3 373

11 848

6 394

8 608

10 559

2 910

Helt arrenderade

93 082

2 056

5 380

30 777

12 708

21 466

33 417

894

Delvis arrenderade

89 862

4 486

9 374

55 847

15 051

28 236

39 379

707

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

254 365

9 171

18 128

98 471

34 153

58 309

83 355

4 511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

382 348

8 113

13 377

70 168

83 382

53 578

82 089

112 419

Helt arrenderade

196 304

3 093

8 181

67 507

51 021

35 927

60 548

10 896

Delvis arrenderade

497 442

10 681

25 606

318 401

195 627

118 800

196 558

31 392

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

1 076 094

21 887

47 163

456 076

330 030

208 306

339 194

154 707