Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

Jordbruksföretag och företagare 2010
Agricultural holdings and holders in 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71 091, vilket motsvarar en minskning  med 26 % under de senaste tjugo åren. År 2007, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 72 609. Fr.o.m. 2010 används dock en ny avgränsning i Lantbruksregistret (LBR). Om man räknar antalet företag 2010 enligt samma avgränsning som använts i LBR tidigare år så uppgick antalet företag år 2010 till 68 150. På grund av de ändrade avgränsningar i LBR har således 2 941 företag tillkommit. De tillkomna företagen är företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Förutom ökningen av antalet företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre så ökade antalet företag i storleksgrupperna företag med över 100 hektar åkermark och företag med 5,1 till 10,0 hektar åkermark. I övriga storleksgrupper minskade antalet företag.

Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt

Antalet kvinnliga jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 10 136 år 2010, vilket endast var en marginell ökning jämfört med år 2007. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till drygt 15 %, vilket i stort sett är i nivå med motsvarande andel år 2007.

Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Mer än var fjärde jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2010, vilket är en ökning jämfört med år 2007. Knappt var femte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen.