Statens Jordbruksverk                                           42                                                     JO 34 SM 1101