Statens Jordbruksverk                                            1                                                      JO 34 SM 1101