Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2010

13. Number of holdings by size of agricultural land (more than 100 ha) in 2010

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

152

54

15

13

12

 

Uppsala

373

111

31

12

20

 

Södermanlands

277

83

32

22

20

 

Östergötlands

518

169

58

19

21

 

Jönköpings

247

33

4

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

99

24

..

-

..

 

Kalmar

337

117

41

25

27

 

Gotlands

263

70

19

6

7

 

Blekinge

60

9

..

-

..

 

Skåne

826

255

94

51

93

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

200

44

17

9

3

 

Västra Götalands

902

226

79

35

34

 

Värmlands

187

57

18

5

8

 

Örebro

203

61

22

8

12

 

Västmanlands

178

75

23

12

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

119

32

9

..

..

 

Gävleborgs

128

14

6

-

4

 

Västernorrlands

79

13

..

..

-

 

Jämtlands

91

27

11

5

..

 

Västerbottens

155

20

4

..

-

 

Norrbottens

67

6

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

604

202

80

38

66

 

Götalands mellanbygder

789

235

78

44

57

 

Götalands norra slättbygder

945

298

113

46

43

 

Svealands slättbygder

1 226

411

131

68

81

 

Götalands skogsbygder

1 028

188

35

21

19

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

334

75

26

6

11

 

Nedre Norrland

289

55

15

8

7

 

Övre Norrland

246

36

14

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

16

7

..

-

..

 

2,1 - 5,0

..

..

-

-

-

 

5,1 - 10,0

..

..

-

..

-

 

10,1 - 20,0

17

6

..

..

-

 

20,1 - 30,0

28

10

..

-

-

 

30,1 - 50,0

85

8

4

..

..

 

50,1 - 100,0

1 248

40

17

..

..

 

100,1-

4 060

1 426

468

225

277

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

5 461

1 500

492

237

284

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2010

5 461

1 500

492

237

284

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

5 449

1 494

491

237

282

 

2007

5 633

1 387

443

211

265

 

2005

5 787

1 358

402

202

236

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.