Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2010, hektar

14. Area of agricultural land by size of holding (more than 100 ha) in 2010, hectare

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20 729

13 103

5 147

5 606

8 162

 

Uppsala

52 029

26 483

10 707

5 110

14 909

 

Södermanlands

39 056

20 214

11 061

9 888

13 367

 

Östergötlands

73 448

41 105

20 021

8 347

14 784

 

Jönköpings

32 620

7 954

1 422

2 153

1 962

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13 318

5 627

771

-

517

 

Kalmar

46 510

28 007

14 171

10 965

19 084

 

Gotlands

36 169

16 382

6 409

2 699

4 995

 

Blekinge

8 083

2 319

390

-

624

 

Skåne

114 013

61 785

32 239

22 557

78 859

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27 577

10 422

5 736

3 974

3 154

 

Västra Götalands

125 449

54 188

26 823

15 363

26 225

 

Värmlands

26 037

13 850

6 099

2 210

5 099

 

Örebro

27 887

14 630

7 598

3 460

9 811

 

Västmanlands

24 763

17 926

7 825

5 009

9 736

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 250

7 517

2 998

2 207

670

 

Gävleborgs

16 966

3 472

1 959

-

2 652

 

Västernorrlands

10 680

3 140

382

1 301

-

 

Jämtlands

12 502

6 449

3 806

2 104

1 844

 

Västerbottens

21 044

4 822

1 494

834

-

 

Norrbottens

9 029

1 458

1 774

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

82 937

48 816

27 254

16 939

55 493

 

Götalands mellanbygder

109 685

56 265

26 992

19 333

45 698

 

Götalands norra slättbygder

133 891

71 320

38 586

20 158

31 560

 

Svealands slättbygder

171 083

99 076

45 061

29 608

56 495

 

Götalands skogsbygder

138 678

45 496

11 981

9 137

12 973

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

45 218

18 170

8 863

2 593

9 069

 

Nedre Norrland

39 236

12 988

5 054

3 494

5 166

 

Övre Norrland

33 430

8 720

5 041

2 526

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

2 216

1 669

346

-

1 726

 

2,1 - 5,0

122

445

-

-

-

 

5,1 - 10,0

806

202

-

413

-

 

10,1 - 20,0

2 337

1 446

359

918

-

 

20,1 - 30,0

3 750

2 350

349

-

-

 

30,1 - 50,0

11 059

2 049

1 418

906

1 907

 

50,1 - 100,0

149 499

9 352

5 907

3 048

1 487

 

100,1-

584 369

343 337

160 455

98 502

211 332

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

754 159

360 850

168 833

103 788

216 452

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2010

754 159

360 850

168 833

103 788

216 452

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

752 554

359 434

168 487

103 788

214 726

 

2007

772 046

332 093

151 634

92 961

202 213

 

2005

788 785

325 926

138 412

89 596

182 893

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.