Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2010

21. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2010

Kön, brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

23

350

1 144

915

988

818

894

1 913

.

7 045

Helt arrenderade

8

54

123

113

105

73

59

121

.

656

Delvis arrenderade

3

87

334

240

327

229

213

399

.

1 832

Företag utan åkermark

1

39

132

83

87

92

67

102

.

603

Summa

35

530

1 733

1 351

1 507

1 212

1 233

2 535

.

10 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

72

995

3 804

3 256

3 840

4 197

4 838

10 306

.

31 308

Helt arrenderade

75

369

783

472

548

521

549

1 015

.

4 332

Delvis arrenderade

25

704

2 925

2 569

2 988

2 994

2 878

3 390

.

18 473

Företag utan åkermark

22

78

200

188

200

226

244

446

.

1 604

Summa

194

2 146

7 712

6 485

7 576

7 938

8 509

15 157

.

55 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

1 975

1 975

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 339

1 339

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 336

1 336

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

588

588

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 238

5 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

95

1 345

4 948

4 171

4 828

5 015

5 732

12 219

1 975

40 328

Helt arrenderade

83

423

906

585

653

594

608

1 136

1 339

6 327

Delvis arrenderade

28

791

3 259

2 809

3 315

3 223

3 091

3 789

1 336

21 641

Företag utan åkermark

23

117

332

271

287

318

311

548

588

2 795

Summa

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238

71 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

235

3 744

15 006

12 166

13 772

10 532

11 616

22 155

.

89 225

Helt arrenderade

319

1 074

2 943

2 421

2 075

1 578

1 296

2 136

.

13 842

Delvis arrenderade

119

2 630

10 766

8 159

11 094

7 710

6 051

9 294

.

55 824

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

673

7 448

28 716

22 746

26 942

19 820

18 963

33 585

.

158 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 777

19 672

85 138

74 678

92 714

103 292

108 784

178 702

.

664 756

Helt arrenderade

2 874

20 951

39 744

22 735

25 420

23 286

24 925

28 716

.

188 652

Delvis arrenderade

1 375

41 151

189 677

164 730

191 313

182 527

154 010

135 913

.

1 060 695

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

6 026

81 774

314 558

262 143

309 447

309 105

287 719

343 331

.

1 914 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

151 298

151 298

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

196 050

196 050

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

213 115

213 115

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

560 463

560 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

2 012

23 415

100 144

86 843

106 486

113 824

120 399

200 857

151 298

905 278

Helt arrenderade

3 192

22 025

42 687

25 156

27 496

24 864

26 221

30 852

196 050

398 544

Delvis arrenderade

1 494

43 781

200 443

172 890

202 407

190 237

160 061

145 207

213 115

1 329 635

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

6 698

89 222

343 274

284 889

336 389

328 925

306 682

376 916

560 463

2 633 457