Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Antal företag efter driftsinriktning 2010

22. Number of holdings by type of farming in 2010

Område, storleksgrupp

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

726

60

15

62

120

158

218

660

Uppsala

1 340

22

16

178

200

181

318

811

Södermanlands

822

22

20

143

165

180

252

613

Östergötlands

1 144

53

39

321

477

373

342

892

Jönköpings

333

37

6

517

1 214

295

101

1 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

239

21

10

212

761

217

82

991

Kalmar

525

27

42

444

717

366

237

1 032

Gotlands

387

28

44

185

121

307

228

274

Blekinge

229

47

36

72

366

166

90

459

Skåne

3 089

374

196

417

1 317

642

728

2 574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

847

64

34

293

500

347

286

1 153

Västra Götalands

3 742

117

58

911

1 832

983

940

5 405

Värmlands

789

20

13

129

419

206

255

1 822

Örebro

820

31

14

93

206

181

212

899

Västmanlands

861

20

5

51

90

85

142

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

553

26

8

115

301

211

152

872

Gävleborgs

618

30

15

176

354

214

160

959

Västernorrlands

374

30

8

145

341

132

96

1 149

Jämtlands

241

16

11

173

269

121

49

848

Västerbottens

588

33

6

273

195

137

102

1 268

Norrbottens

329

33

7

122

95

93

58

660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 326

227

146

240

298

372

440

1 169

Götalands mellanbygder

1 735

230

173

649

802

788

775

1 655

Götalands norra slättbygder

3 262

84

62

543

586

548

741

2 373

Svealands slättbygder

4 699

155

71

527

743

733

1 145

3 403

Götalands skogsbygder

2 895

209

73

1 853

5 432

1 872

971

8 188

Mell. Sveriges skogsbygder

1 614

64

33

312

835

515

526

3 253

Nedre Norrland

1 115

74

32

475

994

479

277

2 814

Övre Norrland

950

68

13

433

370

288

173

2 191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

458

3

47

378

452

8

2 439

2,1 - 5,0

12

161

49

4

637

941

58

9 739

5,1 - 10,0

373

164

79

34

1 528

1 220

571

9 974

10,1 - 20,0

5 979

145

84

222

2 411

945

910

2 312

20,1 - 30,0

3 204

41

51

354

1 534

422

645

352

30,1 - 50,0

3 301

49

63

923

1 673

477

830

174

50,1 - 100,0

3 066

42

121

1 930

1 398

568

1 026

..

100,1-

2 661

51

153

1 518

501

570

1 000

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

438

3

42

243

268

3

218

2,1 - 5,0

12

151

40

3

146

318

28

7 209

5,1 - 10,0

270

182

77

11

971

1 244

417

12 326

10,1 - 20,0

5 289

143

86

130

2 141

1 198

912

4 310

20,1 - 30,0

3 430

46

45

248

1 626

569

583

604

30,1 - 50,0

3 539

54

63

675

2 044

559

847

262

50,1 - 100,0

3 251

43

124

1 880

1 921

696

1 079

100

100,1-

2 805

54

165

2 043

968

743

1 179

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 060

5 595

5 048

25 046

2010 enl. tidigare LBR-def.

18 596

1 110

603

5 007

9 688

5 401

5 047

22 698

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 435

5 866

5 378

24 781

2005

18 779

1 313

751

7 542

10 742

6 038

5 715

24 928


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.