Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2010, hektar

24. Number of holdings and area of arable land by type of farming in 2010, hectare

Kön, brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 291

72

27

86

516

571

331

4 151

Helt arrenderade

129

10

4

32

105

102

47

227

Delvis arrenderade

362

7

12

169

399

275

155

453

Företag utan åkermark

-

17

-

11

31

58

-

486

Summa

1 782

106

43

298

1 051

1 006

533

5 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

8 362

360

212

887

3 200

1 879

1 758

14 650

Helt arrenderade

1 375

41

..

370

854

359

..

921

Delvis arrenderade

5 383

98

183

2 843

4 249

1 584

1 886

2 247

Företag utan åkermark

-

116

..

30

236

160

..

1 061

Summa

15 120

615

440

4 130

8 539

3 982

4 012

18 879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

742

129

45

108

149

151

166

485

Helt arrenderade

534

41

36

176

130

153

164

105

Delvis arrenderade

418

25

39

316

152

169

173

44

Företag utan åkermark

-

195

-

4

39

134

-

216

Summa

1 694

390

120

604

470

607

503

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

10 395

561

284

1 081

3 865

2 601

2 255

19 286

Helt arrenderade

2 038

92

85

578

1 089

614

578

1 253

Delvis arrenderade

6 163

130

234

3 328

4 800

2 028

2 214

2 744

Företag utan åkermark

-

328

-

45

306

352

..

1 763

Summa

18 596

1 111

603

5 032

10 060

5 595

5 048

25 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

35 012

1 117

231

4 696

10 217

6 831

6 988

24 133

Helt arrenderade

4 247

41

72

1 904

2 645

1 505

2 138

1 289

Delvis arrenderade

13 972

57

290

11 620

13 208

7 148

6 560

2 970

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

53 231

1 215

594

18 219

26 069

15 485

15 685

28 392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

309 219

4 981

9 006

62 776

73 035

38 078

71 380

96 281

Helt arrenderade

85 426

2 160

2 734

29 901

28 873

10 363

22 444

6 751

Delvis arrenderade

373 853

4 360

16 702

246 708

167 900

86 071

146 330

18 771

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

768 498

11 501

28 441

339 386

269 807

134 512

240 154

121 803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

83 132

3 410

4 548

17 053

8 996

13 020

17 727

3 412

Helt arrenderade

89 719

3 819

6 336

30 158

12 862

20 338

32 111

709

Delvis arrenderade

81 515

1 942

7 243

51 261

12 296

24 952

33 517

391

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

254 365

9 171

18 128

98 471

34 153

58 309

83 355

4 511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

427 363

9 508

13 785

84 525

92 247

57 929

96 095

123 826

Helt arrenderade

179 392

6 021

9 143

61 963

44 379

32 206

56 693

8 748

Delvis arrenderade

469 340

6 358

24 235

309 589

193 403

118 171

186 406

22 133

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

1 076 094

21 887

47 163

456 076

330 030

208 306

339 194

154 707