Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Areal åkermark efter driftsinriktning och företagarens ålder 2010, hektar

26. Arable land by type of farming and age of holder in 2010, hectare

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

209

1 764

9 045

7 169

8 204

6 240

7 531

13 070

.

53 231

-Trädgårdsväxter

-

353

85

46

108

320

127

176

.

1 215

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

11

22

130

145

175

48

62

.

594

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

208

784

4 272

2 852

4 458

1 840

1 580

2 225

.

18 219

-Köttdjur

45

1 022

5 088

3 724

4 679

2 987

3 130

5 393

.

26 069

-Övrig husdjursskötsel

27

1 327

2 979

2 316

2 798

2 781

1 280

1 977

.

15 485

Blandat jordbruk

112

536

2 622

3 106

2 639

2 499

1 715

2 457

.

15 685

Småbruk

72

1 652

4 604

3 402

3 911

2 977

3 550

8 224

.

28 392

Summa

673

7 448

28 716

22 746

26 942

19 820

18 963

33 585

.

158 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

1 988

29 772

110 891

95 171

120 234

118 943

121 350

170 149

.

768 498

-Trädgårdsväxter

66

502

1 432

866

1 977

2 432

1 950

2 276

.

11 501

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

1 678

5 996

4 653

3 344

5 984

3 781

3 005

.

28 441

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

1 387

14 991

65 926

53 692

67 240

63 327

47 973

24 849

.

339 386

-Köttdjur

1 177

12 804

47 599

40 367

42 879

39 965

41 265

43 752

.

269 807

-Övrig husdjursskötsel

245

5 687

27 743

21 554

23 327

22 420

18 951

14 583

.

134 512

Blandat jordbruk

814

12 605

40 807

33 628

36 008

40 663

34 578

41 051

.

240 154

Småbruk

348

3 734

14 164

12 212

14 439

15 370

17 871

43 666

.

121 803

Summa

6 026

81 774

314 558

262 143

309 447

309 105

287 719

343 331

.

1 914 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

254 365

254 365

-Trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

9 171

9 171

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

18 128

18 128

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

98 471

98 471

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

34 153

34 153

-Övrig husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

58 309

58 309

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

83 355

83 355

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

4 511

4 511

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

560 463

560 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

2 196

31 537

119 936

102 340

128 437

125 183

128 881

183 220

254 365

1 076 094

-Trädgårdsväxter

66

854

1 517

912

2 085

2 752

2 077

2 452

9 171

21 887

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

1 689

6 018

4 783

3 490

6 160

3 829

3 067

18 128

47 163

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

1 595

15 775

70 198

56 543

71 698

65 168

49 554

27 074

98 471

456 076

-Köttdjur

1 223

13 826

52 686

44 091

47 558

42 952

44 396

49 145

34 153

330 030

-Övrig husdjursskötsel

272

7 014

30 722

23 870

26 125

25 202

20 231

16 560

58 309

208 306

Blandat jordbruk

926

13 141

43 429

36 734

38 647

43 162

36 293

43 508

83 355

339 194

Småbruk

419

5 387

18 768

15 614

18 349

18 347

21 422

51 890

4 511

154 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 698

89 222

343 274

284 889

336 389

328 925

306 682

376 916

560 463

2 633 457

2010 enl tidigare LBR-def

6 697

89 172

343 131

284 779

336 262

328 810

306 541

376 647

560 412

2 632 450

2007

7 530

110 448

406 520

309 793

341 434

339 081

297 857

297 450

537 855

2 647 969


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.