Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag med jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2010

3. Number of holdings with agricultural land by type and category in 2010

Område
Storleksgrupp

Brukningsform

Företagskategori

Summa

 

Helt               ägd

Helt
arrenderad

Delvis    arrenderad

Företag utan jord-
bruksmark

Enskild firma

Aktie-bolag

Övriga

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 232

225

508

54

1 712

175

132

2 019

 

Uppsala

1 721

261

1 039

45

2 785

205

76

3 066

 

Södermanlands

1 329

226

635

27

1 991

173

53

2 217

 

Östergötlands

1 941

405

1 231

64

3 202

356

83

3 641

 

Jönköpings

1 912

309

1 464

40

3 578

87

60

3 725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 338

159

1 006

30

2 453

47

33

2 533

 

Kalmar

1 766

276

1 290

58

3 129

207

54

3 390

 

Gotlands

743

106

705

20

1 423

112

39

1 574

 

Blekinge

868

76

492

29

1 388

46

31

1 465

 

Skåne

5 297

879

2 913

248

8 349

744

244

9 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 173

215

1 071

65

3 207

220

97

3 524

 

Västra Götalands

8 505

885

4 457

141

13 244

407

337

13 988

 

Värmlands

2 274

242

1 117

20

3 517

81

55

3 653

 

Örebro

1 416

167

841

32

2 303

102

51

2 456

 

Västmanlands

1 056

153

511

17

1 569

130

38

1 737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 135

175

900

28

2 075

83

80

2 238

 

Gävleborgs

1 327

150

1 023

26

2 414

69

43

2 526

 

Västernorrlands

1 329

112

809

25

2 191

43

41

2 275

 

Jämtlands

968

103

644

13

1 632

62

34

1 728

 

Västerbottens

1 385

204

1 002

11

2 408

165

29

2 602

 

Norrbottens

811

91

472

23

1 283

81

33

1 397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 750

584

1 708

176

4 460

584

174

5 218

 

Götalands mellanbygder

3 765

523

2 379

140

6 120

527

160

6 807

 

Götalands norra slättbygder

4 792

653

2 648

106

7 521

504

174

8 199

 

Svealands slättbygder

6 818

1 020

3 470

168

10 364

780

332

11 476

 

Götalands skogsbygder

12 355

1 444

7 440

254

20 513

554

426

21 493

 

Mell. Sveriges skogsbygder

4 202

482

2 399

69

6 780

211

161

7 152

 

Nedre Norrland

3 369

373

2 452

66

5 941

178

141

6 260

 

Övre Norrland

2 475

340

1 634

37

4 154

257

75

4 486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 160

292

317

1 016

3 106

407

272

3 785

 

2,1 - 5,0

9 411

490

1 700

.

11 296

122

183

11 601

 

5,1 - 10,0

10 381

745

2 817

.

13 536

188

219

13 943

 

10,1 - 20,0

8 191

922

3 895

.

12 530

231

247

13 008

 

20,1 - 30,0

3 407

498

2 698

.

6 288

179

136

6 603

 

30,1 - 50,0

3 109

656

3 725

.

7 055

293

142

7 490

 

50,1 - 100,0

2 418

824

4 963

.

7 416

604

185

8 205

 

100,1-

1 449

992

4 015

.

4 626

1 571

259

6 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

174

20

5

1 016

789

330

96

1 215

 

2,1 - 5,0

6 728

306

873

.

7 708

83

116

7 907

 

5,1 - 10,0

12 023

847

2 628

.

15 026

199

273

15 498

 

10,1 - 20,0

9 458

982

3 769

.

13 639

244

326

14 209

 

20,1 - 30,0

3 950

522

2 679

.

6 835

173

143

7 151

 

30,1 - 50,0

3 554

670

3 819

.

7 589

293

161

8 043

 

50,1 - 100,0

2 825

883

5 386

.

8 316

567

211

9 094

 

100,1-

1 814

1 189

4 971

.

5 951

1 706

317

7 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

40 526

5 419

24 130

1 016

65 853

3 595

1 643

71 091

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

38 559

5 161

23 828

602

63 197

3 493

1 460

68 150

 

2007

40 042

3 072

28 895

600

67 677

3 441

1 491

72 609

 

2005

38 830

4 384

32 594

..

70 748

3 504

1 556

75 808

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.