Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2013

11. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2013

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

126

44

20

7

12

 

Uppsala

325

84

33

19

18

 

Södermanlands

234

75

30

15

18

 

Östergötlands

391

127

51

25

21

 

Jönköpings

123

18

4

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

72

12

-

-

-

 

Kalmar

219

61

16

9

8

 

Gotlands

214

46

11

..

..

 

Blekinge

37

5

..

-

..

 

Skåne

688

224

95

60

87

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

177

46

14

12

4

 

Västra Götalands

756

215

78

30

35

 

Värmlands

170

50

13

6

14

 

Örebro

188

49

26

7

11

 

Västmanlands

167

66

32

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

87

29

6

..

.

 

Gävleborgs

122

16

6

..

..

 

Västernorrlands

71

18

..

..

..

 

Jämtlands

77

16

5

.

..

 

Västerbottens

148

23

..

..

..

 

Norrbottens

54

10

5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

563

185

83

51

64

 

Götalands mellanbygder

597

157

49

20

37

 

Götalands norra slättbygder

821

281

104

46

51

 

Svealands slättbygder

1 090

343

143

61

80

 

Götalands skogsbygder

621

114

26

20

9

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

290

66

26

10

7

 

Nedre Norrland

251

55

11

..

..

 

Övre Norrland

213

33

11

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 446

1 234

453

218

254

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

4 446

1 234

453

218

254

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2013

4 446

1 234

453

218

254

 

2010

4 540

1 150

394

155

217

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

4 540

1 150

394

155

217

 

2007

4 481

1 020

334

139

191

 

2005

4 518

969

304

140

168

 

2003

4 561

922

294

114

148

 

1999

4 073

708

203

83

114

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.