Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Areal åkermark fördelad efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2013, hektar

12. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2013, hectare

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17 305

10 615

6 905

3 159

8 518

 

Uppsala

45 720

20 360

11 336

8 466

13 394

 

Södermanlands

32 675

18 339

10 154

6 746

12 593

 

Östergötlands

55 760

30 373

17 183

10 992

14 227

 

Jönköpings

16 692

4 082

1 402

1 234

1 512

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 774

2 754

-

-

-

 

Kalmar

30 314

14 658

5 539

4 060

5 268

 

Gotlands

29 720

10 867

3 770

449

4 000

 

Blekinge

5 001

1 264

715

-

607

 

Skåne

95 618

53 729

32 366

26 367

71 836

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

24 275

10 951

4 800

5 189

3 690

 

Västra Götalands

105 933

51 508

27 263

13 285

25 743

 

Värmlands

23 615

12 215

4 344

2 687

8 251

 

Örebro

25 705

11 731

8 898

3 075

9 144

 

Västmanlands

23 308

15 849

11 171

5 286

7 119

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 665

6 824

2 094

859

-

 

Gävleborgs

16 190

3 777

2 022

1 299

1 022

 

Västernorrlands

9 662

4 358

301

890

1 192

 

Jämtlands

10 337

3 751

1 713

-

513

 

Västerbottens

20 584

5 525

1 626

1 331

508

 

Norrbottens

7 689

2 347

1 617

835

538

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

78 457

44 333

28 215

22 365

52 671

 

Götalands mellanbygder

82 674

37 608

16 937

8 804

29 637

 

Götalands norra slättbygder

116 888

67 336

35 912

20 329

36 305

 

Svealands slättbygder

152 297

82 956

49 002

27 148

56 098

 

Götalands skogsbygder

84 803

26 653

8 906

8 751

6 106

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

38 819

16 184

8 967

4 440

5 084

 

Nedre Norrland

33 881

12 937

3 706

2 205

2 728

 

Övre Norrland

29 724

7 872

3 573

2 166

1 045

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

617 542

295 879

155 219

96 208

189 675

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

617 542

295 879

155 219

96 208

189 675

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2013

617 542

295 879

155 219

96 208

189 675

 

2010

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

2007

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

2005

615 217

231 678

104 648

61 927

128 422

 

2003

620 293

220 379

100 391

49 924

111 576

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.