Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2013

13. Number of holdings by size of agricultural land (more than 100 ha) in 2013

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

134

52

19

15

12

 

Uppsala

346

99

41

19

23

 

Södermanlands

256

93

30

21

25

 

Östergötlands

477

168

62

32

30

 

Jönköpings

245

45

6

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

103

26

4

.

1

 

Kalmar

318

110

49

23

37

 

Gotlands

265

75

22

6

9

 

Blekinge

64

8

2

.

1

 

Skåne

806

259

107

62

96

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

201

52

19

12

7

 

Västra Götalands

880

258

87

37

44

 

Värmlands

177

58

20

5

15

 

Örebro

194

56

25

13

13

 

Västmanlands

173

70

30

19

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

109

38

13

3

1

 

Gävleborgs

138

17

7

3

2

 

Västernorrlands

78

19

2

2

2

 

Jämtlands

95

23

18

4

1

 

Västerbottens

150

28

6

3

1

 

Norrbottens

59

10

5

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

599

200

86

54

69

 

Götalands mellanbygder

755

234

93

44

69

 

Götalands norra slättbygder

896

313

120

52

62

 

Svealands slättbygder

1 152

395

152

86

96

 

Götalands skogsbygder

1 028

233

45

24

23

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

313

81

35

11

12

 

Nedre Norrland

288

66

23

6

6

 

Övre Norrland

237

42

20

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

16

9

-

-

3

 

2,1 - 5,0

3

..

..

-

-

 

5,1 - 10,0

8

-

..

-

..

 

10,1 - 20,0

13

..

5

..

-

 

20,1 - 30,0

23

4

3

-

-

 

30,1 - 50,0

84

7

6

-

..

 

50,1 - 100,0

1 167

43

18

4

..

 

100,1-

3 954

1 499

540

281

331

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

5 268

1 564

574

286

339

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2013

5 268

1 564

574

286

339

 

2010

5 461

1 500

492

237

284

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

5 449

1 494

491

237

282

 

2007

5 633

1 387

443

211

265

 

2005

5 787

1 358

402

202

236

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.