Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2013, hektar

14. Area of agricultural land by size of holding (more than 100 ha) in 2013, hectare

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18 363

12 680

6 485

6 576

8 834

 

Uppsala

49 342

24 190

14 107

8 338

16 826

 

Södermanlands

35 950

22 665

10 321

9 349

16 971

 

Östergötlands

67 463

40 445

21 246

14 029

20 398

 

Jönköpings

33 220

10 584

2 055

2 154

3 252

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14 301

6 160

1 382

-

566

 

Kalmar

44 672

27 337

17 126

10 330

26 259

 

Gotlands

37 406

18 001

7 536

2 656

6 661

 

Blekinge

8 912

2 072

733

-

614

 

Skåne

111 919

62 237

36 814

27 528

81 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27 688

12 241

6 454

5 249

5 418

 

Västra Götalands

123 154

62 081

30 235

16 321

32 979

 

Värmlands

24 574

13 894

6 821

2 222

9 082

 

Örebro

26 728

13 355

8 417

5 690

10 591

 

Västmanlands

24 010

16 696

10 182

8 179

9 223

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 576

8 980

4 450

1 398

662

 

Gävleborgs

18 765

4 199

2 396

1 347

1 879

 

Västernorrlands

10 630

4 583

626

912

1 195

 

Jämtlands

13 197

5 483

6 099

1 693

612

 

Västerbottens

20 725

6 635

1 959

1 334

509

 

Norrbottens

8 310

2 353

1 649

853

538

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83 347

47 788

29 329

23 832

57 335

 

Götalands mellanbygder

106 700

57 163

32 458

19 684

55 736

 

Götalands norra slättbygder

127 634

75 561

41 489

22 983

44 750

 

Svealands slättbygder

161 545

95 591

51 926

37 759

67 178

 

Götalands skogsbygder

139 775

55 694

15 462

10 486

15 715

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

42 388

19 384

12 013

4 807

8 540

 

Nedre Norrland

39 552

15 714

7 710

2 659

4 348

 

Övre Norrland

32 965

9 975

6 705

3 949

1 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

2 193

2 062

-

-

2 930

 

2,1 - 5,0

376

263

392

-

-

 

5,1 - 10,0

1 035

-

314

-

898

 

10,1 - 20,0

1 668

253

1 643

483

-

 

20,1 - 30,0

3 181

928

1 107

-

-

 

30,1 - 50,0

10 819

1 773

2 045

-

1 183

 

50,1 - 100,0

140 968

10 211

6 201

1 756

1 698

 

100,1-

573 664

361 379

185 389

123 918

247 939

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

733 904

376 869

197 091

126 158

254 648

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2013

733 904

376 869

197 091

126 158

254 648

 

2010

754 159

360 850

168 833

103 788

216 452

 

2010 enl. tidigare LBR-def.

752 554

359 434

168 487

103 788

214 726

 

2007

772 046

332 093

151 634

92 961

202 213

 

2005

788 785

325 926

138 412

89 596

182 893

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.